PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z MATEMATYKI DLA MATURZYSTÓW - POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2018 r.
Wtorek 8.00 – 8.45
Środa 7.15 – 8.00 
Gabinet Matematyczny 1
 
06.11.2018 r. (wtorek) – Powtórzenie: Statystyka; średnia arytmetyczna, mediana, dominanta, średnia ważona, wariancja i odchylenie standardowe zestawu danych.
Rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych z arkuszy maturalnych (arkusze CKE i inne).
Praca ze wzorami opracowanymi przez CKE.
 
07.11.2018 r. (środa) – Rozwiązywanie arkuszy maturalnych. Zadania zamknięte i otwarte. 
Praca ze wzorami opracowanymi przez CKE.
 
13.11.2018 r. (wtorek) – Rozwiązywanie arkuszy maturalnych. Zadania zamknięte i otwarte. Praca ze wzorami opracowanymi przez CKE.
 
14.11.2018 r. (środa) – Rozwiązywanie arkuszy maturalnych. Zadania zamknięte i otwarte.
Praca ze wzorami opracowanymi przez CKE.
 
27.11.2018 r. (wtorek) – Powtórzenie: Kąty na płaszczyźnie, pola trójkąta i czworokątów, twierdzenie Pitagorasa, kąt środkowy i wpisany, koło, okrąg. Rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych z arkuszy maturalnych (arkusze CKE i inne). Praca ze wzorami opracowanymi przez CKE.
 
28.11.2018 r. (środa) – Powtórzenie: skala podobieństwa, symetrie, dwusieczna kąta, wzajemne położenie prostej i okręgu, okrąg opisany na trójkącie, okrąg wpisany w trójkąt, wzajemne położenie dwóch okręgów. Rozwiązywanie arkuszy maturalnych. Zadania zamknięte i otwarte. Praca ze wzorami opracowanymi przez CKE.
 
Prowadząca zajęcia: mgr Dorota Wojnarowicz - Kobiela

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage