Szkoła Demokracji

Projekt trwa od X 2020 do VI 2021. Celem programu jest wspieranie działalności samorządów uczniowskich w ich działaniach.

certyfikat zadowolony konsument

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage