Rekrutacja

Ważny adres:

Aby się zalogować wchodzimy na poniższą stronę i postępujemy zgodnie z instrukcją

Strona kandydata: https://nabor-pomorze.edu.com.pl

 

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Klasa CYBER.MIL

Klasa D

Klasa C

Klasa B

Klasa A

I Liceum wyróżnia:

A)     „Srebrna odznaka”  miesięcznika Perspektywy oraz  „Złota odznaka” zadowolonego konsumenta, przyznana przez Europejskie Centrum Nadzoru,

B)      bardzo dobra lokalizacja szkoły-  liceum znajduje się blisko PKP  i PKS,

C)      czas trwania lekcji - rozpoczynają się o 8.00, kończą się najpóźniej o 15.10,

D)     wysoka zdawalność egzaminu maturalnego -  99% w 2019 roku.

CYBER.MIL z Klasą prezentacja programu

CYBER.MIL z klasą w ILO - jedyna klasa w woj. pomorskim. Szczegółowe informacje o naborze wkrótce.

Podkategorie

certyfikat zadowolony konsument

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage