1. Ocena pracy szkoły w obszarze KSZTAŁCENIE:

a/efekty pracy:

 

59 uczniów z klas 1-3 otrzymało świadectwa z wyróżnieniem:

Lp.

Imię i nazwisko

Średnia

1.

Marcelina Kirszling

5,27

2.

Joanna Retman

5,22

3.

Magdalena Łojek

5,13

4.

Weronika Wydrzyńska

5,13

5.

Zuzanna Więckowska

5,11

6.

Julia Karszna

5,1

7.

Bartosz Ruszewski

5,1

8.

Julia Broszkowska

5,06

9.

Julia Wenta

5,13

10.

Marta Browarczyk

5,00

11.

Paulina Dawid

5,00

12.

Iga Dyszewska

5,00

13.

Aleksandra Harackiewicz

5,00

14.

Martyna Jakubowska

5,00

15.

Karolina Klassa

5,00

16.

Natalia Liss

5,00

17.

Hubert Piwar

5,00

18.

Klaudia Sławikowska

5,00

19.

Katarzyna Studzińska

5,00

20.

Nikola Wiśniewska

5,00

21.

Paulina Derba

4,94

22.

Anna Syldatk

4,94

23.

Olaf Pohl

4,88

24.

Faustyna Cymerman

4,81

25.

Magdalena Górecka

4,81

26.

Magdalena Klich

4,81

27.

Julia Ulaszek

4,81

28.

Kinga Woźniak

4,81

29.

Marlena Dawidowska

4,75

30.

Kacper Gańcza

4,75

31.

Patryk Gliszczyński

4,75

32.

Zuzanna Joniec

4,75

33.

Oliwia Wenta

4,75

34.

Dominika Lademan

4,75

35.

Marta Noryśkiewicz

4,75

36.

Magdalena Peplińska

5,06

37.

Anna Lejk

5,0

38.

Julia Hejnar

4,8

39.

Aleksandra Jopek

4,75

40.

Maciej Wróblewski

4,75

41.

Klaudia Górska

5,06

42.

Karolina Grzenkowicz

5,06

43.

Maja Kolasińska

5,06

44.

Małgorzata Pierzchała

5,0

45.

Wiktoria Kalińska

4,94

46.

Barbara Szyca

4,88

47.

Maria Pierzchałą

4,82

48.

Aleksandra Stolc

4,82

49.

Zofia Buśko

4,76

50.

Aleksandra Tubielewicz

4,75

51.

Jagoda Kuniewicz

5,33

52.

Katarzyna Łakocka

5,12

53.

Mateusz Nawojczyk

5,22

54.

Filip Wojtkiewicz

5,15

55.

Wiktoria Klasa

4,93

56.

Magdalena Lorek

4,81

57.

Katarzyna Jakubowska

5,05

58.

Anita Reglińska

5,0

59.

Patrycja Górecka

4,81

 

 

Uczniowie ze stuprocentową frekwencją:

Lp.

Imię i nazwisko

Frekwencja

1.

Magdalena Górecka

100%

2.

Marlena Dawidowska

100%

 

Pośród absolwentów Medalem „Primus Inter Pares”, który jest najwyższym odznaczeniem absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego  im. Stefana Żeromskiego w Lęborku, wyróżniono.

Jagodę Kuniewicz, która ukończyła szkołę ze średnią 5,33,

Katarzynę Łakockiej, która ukończyła szkołę ze średnią 5,12

Mateusza Nawojczyka, który ukończył szkołę ze średnią 5,29,

Filipa Wojtkiewicza, który ukończył szkołę ze średnią 5,15.

 

b/ wyniki nauczania z poszczególnych przedmiotów – ocena poziomu nabytych wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej – wynik analizy statystycznej dotyczącej średnich ocen w danej klasie i rozkładu ocen w porównaniu z poprzednim rokiem. Stypendia:

 

Rok szkolny 2017/2018

Najwyższa średnia klasy:

1a – 4,31                                                             2a – 4,02                                             3a – 4,21

1b- 4,65                                                              2b – 3,88                                             3b – 4,46

1c – 4,06                                                             -----------                                            3c – 3,51

1d – 4,01                                                            2d – 3,33                                             3d – 3,6

 

Jedenastka (11 ODDZIAŁÓW W SZKOLE):

1b – 4,65

3b – 4,46

1a – 4,31

3a – 4,21

1c – 4,06

2a – 4,02

1d – 4,01

2b – 3,88

3d – 3,6

3c – 3,51

2d – 3,33

Średnia szkoły: 4,07

 

Najlepsza frekwencja:

1a – 89,7%                                                         2a – 90, 4%                                        3a – 86,6%

1b - 91,0%                                                          2b – 87,5%                                         3b – 83,7%

1c – 83,1 %                                                        -----------                                            3c – 81,3%

1d – 88,0%                                                         2d – 81,6%                                         3d – 81,4%

 

Jedenastka(11 ODDZIAŁÓW W SZKOLE):

1b – 91,25%

2a – 90,74%

1d – 88,31%

1a – 88,08%

2b – 87,73%

3a – 86,6%

1c – 83,72%

3b – 83,7%

2d – 81,6%

3d – 81,4%

3c –81,3%

 

Średnia szkoły:86,3%

Stypendia Starosty-   36 uczniów

Lp.

Imię i nazwisko

Średnia

1.

Marcelina Kirszling

5,27

2.

Joanna Retman

5,22

3.

Magdalena Łojek

5,13

4.

Weronika Wydrzyńska

5,13

5.

Zuzanna Więckowska

5,11

6.

Julia Karszna

5,1

7.

Bartosz Ruszewski

5,1

8.

Julia Broszkowska

5,06

9.

Julia Wenta

5,13

10.

Marta Browarczyk

5,00

11.

Paulina Dawid

5,00

12.

Iga Dyszewska

5,00

13.

Aleksandra Harackiewicz

5,00

14.

Martyna Jakubowska

5,00

15.

Karolina Klassa

5,00

16.

Natalia Liss

5,00

17.

Hubert Piwar

5,00

18.

Klaudia Sławikowska

5,00

19.

Katarzyna Studzińska

5,00

20.

Nikola Wiśniewska

5,00

21.

Anna Lejk

5,22

22.

Mateusz Nawojczyk

5,22

23.

Magdalena Peplińska

5,11

24.

Maciej Wróblewski

5,0

25.

Jagoda Kuniewicz

5,33

26.

Klaudia Górska

5,11

27.

Karolina Grzenkowicz

5,11

28.

Maja Kolasińska

5,11

29.

Małgorzata Pierzchała

5,11

30.

Zofia Buśko

5,00

31.

Wiktoria Kalińska

5,00

32.

Barbara Szyca

5,00

33.

Wiktoria Klasa

5,00

34.

Katarzyna Jakubowska

5,00

35.

Anita Reglińska

5,00

36.

Filip Wojtkiewicz

5,00

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów:Marcelina Kirszling – 5,27

 

 

c/ udziału szkoły w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych – wskazać konkretne sukcesy uczniów w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach, ocenić zaangażowanie nauczycieli w pracę z uczniem zdolnym;

 

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnego 2017/2018

 1. Olimpiada Filozoficzna – finalista etapu centralnego
 2. XXVIII Olimpiada Teologii Katolickiej - finalista etapu centralnego
 3. Olimpiada Losy żołnierza - finalista etapu centralnego
 4. Wygrana uczennicy w konkursie  „Au Pair- Roczna Przygoda w USA” – konkurs dla maturzystów 2018 r.
 5. Udział uczennicy w Ogólnopolskim Konkursie Great Poles
 6. Udział uczniów w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej
 7. XXVIII Olimpiada Teologii Katolickiej – etap szkolny – Magdalena Łojek 1b, Marek Ptak 2a
 8. 44 Olimpiada Wiedzy Technicznej – etap okręgowy – Mateusz Nawojczyk 3a
 9. Olimpiada Języka Niemieckiego – etap szkolny – 3 uczniów; etap okręgowy – Jakub Woś.
 10. Olimpiada Wiedzy o Mediach – etap szkolny Aleksandra Lejk, Marta Browarczyk, Nikola Wiśniewska, Alicja Labuda 3d.
 11. Olimpiada Wiedzy o Mediach – etap okręgowy Paula Bończyszyn 3d
 12. Olimpiada Geograficzna –  etap okręgowy Julia Brzezińska 2d
 13. Olimpiada Biologiczna –  etap okręgowy Wojciech Miśkowicz 3b, Sławomir Okoński 3b.
 14. 47 Olimpiada Biologiczna – etap pisemny zawodów II stopnia – H. Piwar (2b)
 15. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – etap okręgowy – Wojeciech Miśkowicz 3b; 13 uczestników etapu szkolnego
 16. XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – VII miejsce – J. Karszna (2a)
 17. Olimpiada Języka Angielskiego – 6 uczniów w etapie szkolnym
 18. Olimpiada Historyczna – 1 laureat etapu centralnego; 3 uczniów – etap szkolny
 19. Olimpiada Ekonomiczna, etap szkolny – 11 uczniów
 20. Olimpiada Przedsiębiorczości, etap szkolny – 12 uczniów
 21. 64 Olimpiada Chemiczna – etap II  - 7 uczniów
 22. XXV – Olimpiada Informatyczna – etap okręgowy Maciej Wróblewski
 23. Powiatowy Konkurs Recytatorski pamięci K. Wojtyły – Łukasz Kosiński wyróżnienie
 24. Konkurs Neurobiologiczny Brain Bee – etap regionalny – Jagoda Kuniewicza 3b, Marcin Stenka 3b
 25. Ogólnopolski Turniej Maszyn Wiatrowych we Włocławku – etap okręgowy – 2 zespoły z 3a
 26. Ogólnopolski Turniej Maszyn Wiatrowych w Piasecznie – etap ogólnopolski – 28 miejsce w Polsce zespołu z klasy 3a
 27. Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „Bóbr” – udział uczniów
 28. Przygotowanie uczniów do Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. Prof. Swinarskiego – etap II – 2 uczniów
 29. Przygotowanie uczniów do konkursu: „Wygraj indeks”- laureat – 2 uczniów
 30. Przygotowanie uczniów do konkursu „Liga zadaniowa” I - miejsce, V - miejsce, VII – miejsce,
 31. Udział uczniów w  konkursie „Deutschland - Nachbarland” – 2 osoby
 32. Przygotowanie uczniów do konkursu internetowego „ Pokaż nam język” – 4 uczennice
 33. Przygotowanie grupy uczniów do ogólnopolskiego polsko-norweskiego konkursu edukacyjnego „Na tropie”, zorganizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 34. Pomorska Liga Zadaniowa z biologii w etapie rejonowym – H. Piwar (tytuł laureata)
 35. Pomorska Liga Zadaniowa z biologii w etapie wojewódzkim – IV miejsce H. Piwar
 36. Pomorska Liga Zadaniowa z informatyki finalista oraz laureat I miejsca
 37. Liga Zadaniowa z matematyki UG – udział uczniów
 38. Liga Matematyczna PAP w Słupsku – udział uczniów
 39. Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Samorządzie terytorialnym – 1 finalistka, 8 uczestników etapu powiatowego.
 40. Konkurs Wiedzy O Przedsiębiorczości (WSiAB) 0 etap szkolny – 10 uczniów
 41. Szkolny Konkurs Poezji i Prozy Anglojęzycznej – 4 osoby
 42. III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej LICEALIADZIE w piłce siatkowej dziewcząt
 43. II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej LICEALIADZIE w siatkówce plażowej dziewcząt
 44. Konkurs literacki „Legendy Błękitnej Krainy” – udział 1 uczennicy
 45. Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Kto boi się gżegżółki” – udział 2 uczennic, w tym: 1 laureatka
 46. II m. w Sztafetowych Biegach Przełajowych – etap powiatowy Licealiady 2017/2018
 47. IV m. w piłce ręcznej dziewcząt – etap powiatowy Licealiady 2017/2018
 48. III m. w Drużynowych mistrzostwach tenisa stołowego dziewcząt – etap powiatowy Licealiady 2017/2018
 49. I m. w piłce koszykowej dziewcząt  – etap powiatowy Licealiady 2017/2018
 50. III m. w piłce koszykowej dziewcząt – półfinały wojewódzkie XVIII Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2017/2018
 51. III m. Julia Stencel w biegu na 800 m w – etap powiatowy Licealiady 2017/2018

 

 

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage