Dyrektorzy szkoły

STANOWISKO

 

  • Dyrektor  I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Lęborku od 2017 r.,
  • Nauczyciel języka polskiego i filozofii,
  • Nauczyciel dyplomowany,
  • Przewodnicząca Zespołu Egzaminatorów – poziom: egzamin maturalny z języka polskiego,
  • Współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Żeroma, działającego na rzecz liceum i jego uczniów.

 

Dyrektor szkoły od 2002 roku i jej absolwent z rocznika 1973.

 

 

Dyrektor szkoły w latach 1997-2002, nauczyciel dyplomowany języka polskiego. W latach 1996-1997 wicedyrektor szkoły. Jeden z założycieli Anglojęzycznego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku. Członek jury Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego. Pomysłodawca wziętego szkolnego kabaretu „Lebiegi”. Pomysłodawca medalu Primus Inter Pares i Konkursu im. Stefana Żeromskiego. Radny Rady Miejskiej i jej przewodniczący. Jeden z organizatorów Jarmarku Odpustowego św. Jakuba Apostoła.

 
 

 

 

Dyrektor szkoły w latach 1985-1997, nauczyciel matematyki, opiekun szkolnego koła SKO, działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zapoczątkował wymianę wakacyjną ze szkołą niemiecką w Emden. Na okres, kiedy pełnił funkcję dyrektora, przypadał okres transformacji ustrojowej.

 

 

 

Pełniący obowiązki dyrektora szkoły w  latach 1965-1969, dyrektor szkoły w  latach 1969-1985. W zgodnej opinii większości absolwentów kojarzony z  największymi sukcesami szkoły. Przez lata radny Lęborka. Po przejściu na emeryturę wieloletni prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lęborku. Do chwili śmierci  - w październiku 2014 roku związany ze swoją szkołą. Jeden z pomysłodawców zjazdów absolwentów.

 

 

Dyrektor szkoły w latach 1950-1965, nauczycielka języka polskiego. Początki pełnienia przez nią funkcji przypadają na mroczne lata polskiego stalinizmu. Z jej inicjatywy, w roku szkolnym 1961-1962, utworzono pierwsze klasy o profilu ogólnoekonomicznym, co stanowiło podstawę do utworzenia osobnej szkoły – Liceum Ekonomicznego. Była matką chrzestną drobnicowca PLO MS Lębork.

 
 

 

Pierwszy dyrektor szkoły w latach 1945-1950, przedwojenny nauczyciel przyrody. W latach 1927-1930, 1935-1939, 1944-1945 uczył przyrody w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Leżajsku. W latach okupacji był zaangażowany w tajne nauczanie. W 1945 roku, na apel władz oświatowych, udał się na Ziemie Odzyskane. Z upoważnienia Kuratora Okręgu Szkolnego Gdańskiego 21 lipca 1945 przystąpił do organizowania pierwszej szkoły średniej w Lęborku.

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage