KALENDARZ PLANOWANYCH WYDARZEŃ SZKOLNYCH - 2022/2023

  1. Przy nauczaniu hybrydowym lub on-line kalendarz może ulec modyfikacji
  2. Daty rad pedagogicznych zależne od bieżącej sytuacji – konieczność rezerwacji czasu w środy od 15.30.
  3. Opiekun pocztu sztandarowego – Aldona Korzeniewska
  4. Szkolne Dni Sportu – cały rok szkolny 2022/2023
  5. Wydarzenia, akademie, konkursy, debaty, Dzień Języków Obcych, itp. – szkolne i inne – przez cały rok.

 

WRZESIEŃ 2022

01.09.2022

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023; Odpowiedzialna: klas 2d (A. Podlewski); Uroczystości miejskie – B. Stefanowski+ sztandar 13.00 - Posiedzenie rady pedagogicznej.

Od 05.09.2022

Akcja „Nowy w szkole” opieka uczniów klas drugich nad pierwszoklasistami (wybór

3 opiekunów z każdej klasy przez wychowawców 02.09.2022).

Wystawa okolicznościowa Felix Cassubia., godz. 13.00. Od 10.00 – spotkania senatora z uczniami

Od 06.09.2022

Kiermasz używanych podręczników w formie on-line/stacjonarnej

Wrzesień

Próbna ewakuacja

Wychowawcy klas przeprowadzą obowiązkowo lekcję wychowawczą (zapis w dzienniku) na temat zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

17.09.2022

(sobota)

83. rocznica napaści sowieckiej na Polskę. Złożenie kwiatów przy pomniku Sybiraków.

K. Wach.

21.09.2022

Plan „B”

13.30 – posiedzenie rady pedagogicznej,

16.00 – spotkanie w auli szkoły z rodzicami klas pierwszych,

16.45 – spotkanie wychowawców klas pierwszych – trzecich,

17.30 – spotkanie rady rodziców

28.09.2022

16.15 – spotkanie w auli z rodzicami klas czwartych (informacje dotyczące matury, wyłonienie komitetu studniówkowego, informacje na temat studniówki).

Następnie spotkanie z wychowawcą klasy w gabinecie.

28.09-30.09.2022

Próbny egzamin, zorganizowany przez OKE

Wrzesień

Uroczystości w Krępie Kaszubskiej

Odpowiedzialni: R. Apanowicz, B. Kerlin, A. Korzeniewska 2 składy pocztu sztandarowego (A. Korzeniewska).

Wrzesień

Wyjazdy integracyjne, zorganizowane dla uczniów klas 1-4

PAŹDZIERNIK 2022

14.10.2022

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

13.10.2022

 

Uroczystości z okazji DEN. Odpowiedzialni za akademię, wystrój auli, zaproszenia, zniesienie krzeseł do auli: A. Koss 2b oraz J. Woss

Uroczystość dla nauczycieli

19.10.2022

15.30 – posiedzenie rady pedagogicznej,

LISTOPAD 2022

31.10.2022

(poniedziałek)

Dzień dyrektorski

01.11.2022

(wtorek)

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Uroczystości Wszystkich Świętych.

11.11.2022

(piątek)

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Udział przedstawicieli w uroczystościach powiatowych, miejskich.

Odpowiedzialni: A. Podlewski (uroczystości kościelne), K. Sawicz (uroczystości pod pomnikiem); 2 składy pocztu sztandarowego

17.11.2022

(czwartek)

Uroczysta msza święta, poprzedzająca uroczystości Święta Szkoły

Odpowiedzialni: o. Karol Rzeźnicki, W. Malicki

18.11.2022

(piątek)

Uroczystości z okazji Święta Szkoły

Odpowiedzialni za akademię: chętni uczniowie z klas I-IV (kółko teatralne) oraz opiekun –

K. Harackiewicz

Odpowiedzialni za zaproszenia (RCI Gdynia, Starosta, Burmistrz, Przedstawiciele Obwodu Stilo, Generał, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych-7), wystrój auli oraz opiekę nad gośćmi–  Szkolny Samorząd Uczniowski.

Za spotkanie integracyjne – A.Okoń, J. Nowicka-Młyńska

23.11.2022

15.30 – posiedzenie rady pedagogicznej

17.00-  spotkanie wychowawców klas I-IV z rodzicami (plan wywiadówki- co mówić). Nauczyciele bez wychowawstwa – do godzina 18.00 obecność obowiązkowa. Kto może – jest w swoim gabinecie, pozostali w pokoju nauczycielskim.

Ok. 17.45 – spotkanie rady rodziców (E2)

Listopad

Konkurs Literacki im. M. Stryjewskiego

GRUDZIEŃ 2022

02.12.2022

Nerd Night

Koordynatorzy: A. Niedziela, A. Okoń, I. Mańkowski

07.12,2022

15.30 – posiedzenie rady pedagogicznej na miesiąc przed klasyfikacją

od 16.00 – kiermasz świąteczno-noworoczny (Stowarzyszenie Przyjaciół Żeroma, cel – na rzecz szkoły i uczniów)

17.00-  spotkanie wychowawców klas I-IV z rodzicami

17.45 – spotkanie rady rodziców (E2)

 09.12.2022

Oceny proponowane w klasach 1-4

12.12-22.12.2022

Matury próbne CKE

22.12.2022

(czwartek)

Spotkanie wigilijne w klasach

Spotkanie wigilijno-noworoczne pracowników szkoły (A. Pobrucka, A. Kalicińska)

23-31.12 2022

Przerwa świąteczna

Grudzień

Światowy Dzień Walki z AIDS/HIV.

Odpowiedzialni: pedagog, pielęgniarka szkolna.

STYCZEŃ 2023

06.01.2023

(piątek)

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Uroczystość Trzech Króli

09.01.2023

Do 15.00 – wystawienie ocen semestralnych w klasach I-IV

11.01.2023

15.30 – posiedzenie rady pedagogicznej, klasyfikacja uczniów klas I-IV

13.01.2023

Podsumowanie I semestru nauki

16.01-27.01.2023

Ferie zimowe

30.01.2023

Początek II semestru roku szkolnego 2022/2023

LUTY 2023

07.02.2023

Klasy IV - ostateczny termin złożenia deklaracji maturalnej

07.02.2023

Dzień Bezpiecznego Internetu

Odpowiedzialni: 1 i 2 klasa CYBER.MIL oraz R. Warszawski, R. Apanowicz,

W. Malicki, B. Woss.

14.02.2023

Poczta walentynkowa

Odpowiedzialni: Szkolny Samorząd Uczniowski (opiekun: I. Orden Moya, M. Ziarkowski, I. Hrycyk)

MARZEC 2023

01.03.2023

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Odpowiedzialni za wystawę okolicznościową: A. Korzeniewska (4dP),

M. Harackiewicz (1e).

22.03.2023

15.30 – posiedzenie rady pedagogicznej na miesiąc przed klasyfikacją klas czwartych

17.00-  spotkanie wychowawców klas I-IV z rodzicami

24.03.2023

Oceny proponowane w klasach IV

Marzec

Przygotowanie Dni otwartych szkoły

Odpowiedzialni: A. Niedziela – koordynator, A. Okoń,

J. Nowicka-Młyńska, M. Gałka, K. Harackiewicz, K. Sawicz.

Marzec

Festiwal Profilaktyczny

Odpowiedzialni: J. Nowicka-Młyńska, A. Okoń

Marzec

„Mam talent”/ „1 z 19”

Odpowiedzialni: Szkolny Samorząd Uczniowski oraz wychowawcy klas.

Marzec/kwiecień

Rekolekcje wielkopostne

o. K. Rzeźnicki, W. Malicki

KWIECIEŃ 2023

06.-11.04.2023

Wiosenna przerwa świąteczna

 

14.04.2023

15.00 - wystawienie ocen końcoworocznych w klasach czwartych

19.04.2023

15.30 - posiedzenie rady pedagogicznej - klasyfikacja klasach czwartych

27.04.2023

9.00- Spotkanie dyrektorów i wychowawców z uczniami klas czwartych.

28.04.2023

Uroczyste pożegnanie absolwentów

Delegacje uczniów z klas I-III

Odpowiedzialni za akademię:

Odpowiedzialni za akademię, wystrój auli, zaproszenia, zniesienie krzeseł do auli:

Klasa 2a (I. Mańkowski), klasa 2c (B. Kerlin).

28.04.2023

Przygotowanie auli, sali gimnastycznej i gabinetów lekcyjnych do egzaminu maturalnego:

Kl. 3a – sala gimnastyczna (W. Malicki)

Kl. 3c – aula (M. Ziarkowski)

Kl. 2 Cyber – gabinety (R. Warszawski)

25.04-10.05.2023

Wystawa z okazji Święta 3 maja

Odpowiedzialni: kl. 2d, A. Podlewski

Kwiecień

Wystawa z okazji Obchodów Dnia Ziemi

Odpowiedzialni: A. Pobrucka, A. Koss, Marzenna Nowakowska

MAJ 2023

01.05.2023

(poniedziałek)

Dzień wolny

 

02.05.2023

(wtorek)

Dzień wolny

Święto flagi - Uroczystości powiatowe (poczet sztandarowy)

Odpowiedzialny: I. Mańkowski

03.05.2022

(środa)

Dzień wolny

Święto Konstytucji 3 maja; Uroczystości miejskie i powiatowe (2 składy pocztu sztandarowego). Odpowiedzialne: J. Woss, B. Woss

04.05.2023 – 22.05.2023

Egzamin maturalny.

Dni dyrektorskie  04.05, 05.05, 08.05, 09.05.2023 dla uczniów klas 1-3

23.05-25.05.2023

Udział nauczycieli w pracach komisji nadzorujących egzamin ósmoklasisty:

- 23.05.2023 – 9.00 – j. polski

- 24.05.2023 – 9.00 – matematyka

- 25.05.2023 – 9.00 – język obcy nowożytny

24.05.2023

15.30 – posiedzenie rady pedagogicznej na miesiąc przed klasyfikacją

17.00- spotkanie wychowawców klas I-III z rodzicami

17.30 – spotkanie rady rodziców

Od 29.05.2023

Wycieczki klas

CZERWIEC 2023

02.06.2023

15.00 – wystawienie ocen proponowanych w klasach I-III

08.06.2023

Boże Ciało – dzień wolny

09.06.2023

Dzień dyrektorski

16.06.2023

15.00 – wystawienie ocen końcoworocznych w klasach I-III

20.06.2023

(wtorek)

- Plan B,

- 12.00 – posiedzenie rady pedagogicznej – klasyfikacja klas I-III

21-22.06.2023

- Plan B,

– druk świadectw, porządkowanie dokumentacji

23.06.2023

Zakończenie roku szkolnego wg wewnętrznego harmonogramu

Odpowiedzialna: kl. 1c B. Stefanowski

12. 00- posiedzenie rady pedagogicznej

23/26.06.2023

Wyjazd integracyjny, A. Okoń-Naczk

LIPIEC 2023

07.07.2023

Rozdanie świadectw maturalnych

Odpowiedzialne: A. Niedziela, I. Bartko

Lipiec

Rekrutacja do klas pierwszych.

Skład komisji: A. Niedziela (przewodnicząca), R. Warszawski, R. Apanowicz,                 A. Kalicińska, A. Pobrucka, I. Bartko.

SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 2023

Po 20.08.2023

Egzaminy poprawkowe dla uczniów klas I-IV

22.08.2023

Maturalne pisemne egzaminy poprawkowe

28.08.2023

(poniedziałek)

10.00 – posiedzenie rady pedagogicznej

01.09.2023

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Odpowiedzialna: kl. 2b D. Wojnarowicz-Kobiela

 

 

 

 

 

 

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage