Informatyka

Poniższy program realizuje wyznaczanie NWD i NWW.

Realizacja NWD odbywa się na dwa sposoby:

 • algorytm Eulidesa - odejmowanie,
 • algorytm Eulidesa - dzielenie.

Realizacja NWW korzysta z wyliczonego NWD (dowolną metodą - w poniższym programie użyliśmy metody dzielenia) i odbywa się według wzoru: NWW=a/NDW*b;

Jeżeli nie znasz jeszcze algorytmu Euklidesa i poszukujesz więcej informacji o sposobie jego działania, zapraszamy do zapoznania się z artykułami w dziale "Wstęp do algorytmiki": >>NWD dzielenie<< i >>NWD odejmowanie<<.

 1. #include<iostream>
 2. #include<ctime>
 3. #include<algorithm>
 4. using namespace std;
 5.  
 6. //deklaracja funkcji
 7. int NWDo(int,int);
 8. int NWDd(int,int);
 9. int NWW(int,int);
 10.  
 11. /********** funkcja glowna ************/
 12. int main()
 13. {
 14.    int a,b;
 15.    srand(time(NULL));
 16.    for(int i=0;i<10;i++)
 17.       {
 18.        a=rand()%3000+1;
 19.        b=rand()%3000+1;
 20.        cout<<"\n\nNWD (odejmowanie) dla "<<a<<" i "<<b<<" wynosi "<<NWDo(a,b);
 21.        cout<<"\nNWD (dzielenie) dla "<<a<<" i "<<b<<" wynosi "<<NWDd(a,b);
 22.        cout<<"\nNWW dla "<<a<<" i "<<b<<" wynosi "<<NWW(a,b);
 23.       }
 24. }
 25.  
 26. /******** definicje funkcji ************/
 27.  
 28. //NWD-Euklides odejmowanie
 29. int NWDo(int x,int y)
 30.     {
 31.     while (x!=y)
 32.           if (x>y)
 33.              x-=y;
 34.           else
 35.              y-=x;
 36.     return x;                      
 37.     }
 38.  
 39. //NWD-Euklides dzielenie
 40. int NWDd(int x,int y)
 41.    {
 42.    int r=x%y;
 43.    while (r!=0)
 44.        {
 45.           x=y;
 46.           y=r;
 47.           r=x%y;
 48.        }
 49.     return y;              
 50.     }
 51.        
 52. //NWW - najmniejsz wspolna wielokrotnosc - do obliczenia wartosci korzytsamy z funkcji NWD (NWDd)      
 53. int NWW(int x,int y)
 54.     {
 55.        return x/NWDd(x,y)*y;
 56.     }

 

Niezależnie od wybranej metody NWD dla danych a i b zawsze ma taką samą wartość, równica w działaniu obu algorytmów (dzielnie i odejmowanie) uwidoczniona jest na końcu artykułu, gdzie w edyotrze online można przetestować wersję powyższego progrmau z dodanymi licznikami powtórzeń. Na podstawie tego doświadczenia widać, że medoda dzielenia zwraca wynik przy mniejszej liczby powtórzeń operacji zmierzaćych do wyznaczenia NWD.

 

Zobacz przykład wykonania powyższego kodu w edytorze online >>>

 

 

 

Więcej informacji -> Wikipedia

 

 

 

 

 

Poniższy link prowadzi do zbiorów zadań opublikowanegych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. ► zobacz zbiór CKE

 

Informacje o egzaminie maturalnym

Informacje o przebiegu i terminach egzaminu maturalnego ► CKE

 

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage