Wyznaczanie NWD (największy wspólny dzielnik) metodą Euklidesa - wersja z dzieleniem.

Przykład działania algorytmu

a b r
reszta z dzielenia
72 108 72
a=b
108
b=r
72
r=a%b
36
72 36 0
36 0 NWD = 36

 

Lista kroków:

  1. Wprowadź wartość zmiennej a.
  2. Wprowadź wartość zmiennej b.
  3. Zmiennej r przypisz wartość reszty z dzielnie a przez b (operacja -> r=a%b).
  4. Jeżeli r=0 przejdź do punktu 5, w przeciwnym wypadku przejdź do punktu 7.
  5. Wyprowadź wynik - zmienna b.
  6. Zakończ program.
  7. Zmiennej a przypisz wartość zmiennej b (operacja -> a=b)
  8. Zmiennej b przypisz wartość zmiennej r (operacja -> b=r)
  9. Przejdź do punktu 3.

 

Schemat blokowy - realizacja w JavaBlock

 

 

 

 

 

Realizacja w Blockly