Wyznaczanie NWD (największy wspólny dzielnik) metodą Euklidesa - wersja z odejmowaniem.

Przykład działania algorytmu

a b
108 72
108-72=36 72
36 72-36=36
a=b
(warunek zakończenia został spełniony)
NWD=36

 

Lista kroków:

  1. Wprowadź wartość zmiennej a.
  2. Wprowadź wartość zmiennej b.
  3. Jeżeli a=b przejdź do punktu 4, w przeciwnym wypadku przejdź do punktu 6.
  4. Wyprowadź wynik - zmienna a (lub b, gdyż warunkiem zakończenia pętli jest równa wartośc zmiennych a i b).
  5. Zakończ program.
  6. Jeżeli a>b zmiennej a przypisz wartość a-b, w przeciwnym wypadku zmiennej b przypisz wartość b-a.
  7. Przejdź do punktu 3.

 

Schemat blokowy - realizacja w JavaBlock

 

 

 

 

Realizacja w Blockly