Informatyka

W zadaniach informatycznych, bardzo często w celu przyśpieszenia opearcji wejścia/wyjścia stosujemy instrukcje scanf i printf zamiast cin, cout. 

Aby przyspieszyc działanie programów możemy również wyłączyć synchronizację z biblioteką stdio, w tym celu w progrmaie przes operacjami in/out dodajemy linę: ios::sync_with_stdio(false);

 1. #include <iostream>
 2. #include <cstdio>
 3. using namespace std;
 4.  
 5. int main()
 6. {
 7.     ios::sync_with_stdio(false);
 8.     int x;
 9.         cin>>x;
 10.         cout << "\nwprowdzona liczba: "<<x;    
 11. }

 

Więcej >>

 

 

 

 

 

Poniższy link prowadzi do zbiorów zadań opublikowanegych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. ► zobacz zbiór CKE

 

Informacje o egzaminie maturalnym

Informacje o przebiegu i terminach egzaminu maturalnego ► CKE

 

certyfikat zadowolony konsument

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage