Wypisywanie zmiennych przy użyciu instrukcji printf("%t",w):

 
%d - int
%ld - long
%lld - long long
 
%f - float
%lf - double
%e - wykładnicza 
 
%c - char
%s - string
 

 

Przykłady użycia PRINTF - SCANF:

#include <cstdio>

#include <cstring>

int main ()

{

  char strI [200];

  char strN [200];

  int i,w,li,lw;

  printf ("Podaj imie: ");

  scanf ("%s",strI); 

  printf ("Podaj nazwisko: ");

  scanf ("%s",strN);

  printf ("Ile masz lat: ");

  scanf ("%d",&w);

  printf ("Nazywasz sie %s %s , masz %d lat.\n",strI,strN,w);

  li=strlen(strI);

  lw=strlen(strN);

  printf ("Twoje imie %s, sklada sie z %d liter.\n",strI,li);

  printf ("Twoje nazwisko %s, sklada sie z %d liter.\n",strN,lw);

 

  //przyklady wartosci liczbowych:

int a=2;                                                // %d

long b=3;                                            // %ld

long long c=4;                                   // %lld

float x=1.4321;                                 // %f

double y=13432.54321; // %lf

printf ("\n%d",a);

printf ("\n%ld",b);

printf ("\n%lld",c);

printf ("\n%f",x);

printf ("\n%0.2f",x);

printf ("\n%lf",y); 

printf ("\n%15.2lf",y); 

printf ("\n%e",y);

return 0;

}