Wypisywanie zmiennych przy użyciu instrukcji printf("%t",w):

 
%d - int
%ld - long
%lld - long long
 
%f - float
%lf - double
%e - wykładnicza 
 
%c - char
%s - string
 

 

Przykłady użycia PRINTF - SCANF:

 1. #include <cstdio>
 2. #include <cstring>
 3. using namespace std;
 4.  
 5. int main ()
 6. {
 7.   char strI [200];
 8.   char strN [200];
 9.   int i,w,li,lw;
 10.   printf ("Podaj imie: ");
 11.   scanf ("%s",strI);
 12.   printf ("Podaj nazwisko: ");
 13.   scanf ("%s",strN);
 14.   printf ("Ile masz lat: ");
 15.   scanf ("%d",&w);
 16.   printf ("\nNazywasz sie %s %s , masz %d lat.\n",strI,strN,w);
 17.  
 18.   li=strlen(strI);
 19.   lw=strlen(strN);
 20.  
 21.   printf ("Twoje imie %s, sklada sie z %d liter.\n",strI,li);
 22.   printf ("Twoje nazwisko %s, sklada sie z %d liter.\n",strN,lw);
 23.  
 24. //przyklady wartosci liczbowych:
 25. int a=2;                                         // %d
 26. long b=3;                                        // %ld
 27. long long c=4;                                   // %lld
 28. float x=1.4321;                                  // %f
 29. double y=13432.54321; // %lf
 30. printf ("\na=%d",a);
 31. printf ("\nb=%ld",b);
 32. printf ("\nc=%lld",c);
 33. printf ("\nx=%f",x);
 34. printf ("\nx=%0.2f",x);
 35. printf ("\ny=%lf",y);
 36. printf ("\ny=%15.2lf",y);
 37. printf ("\ny=%e",y);
 38. return 0;
 39.  
 40. }