Informatyka

Poniższy program prezentuje możliwości wykorzystania funkcji z parametrami. Na początek jako parametry funkcji przekzujemy pojedyncze zmienne (tablica pozosataje globalna - tablica jako parametr w C++ występuje w innym artykule), poszczególne części zadania realizowane są przez funkcje z parametrami wykonujące operacje na elementach tablicy globalnej:

 • losowanie liczb i zapis do tablicy globalnej - parametr decyduje o ilosci losowanych liczb,
 • wypisanie liczb z tablicy globalnej - parametry decydują o ilosci wypisanych liczb, szerszy opis funkcji wypisz1, wypisz2, wypisz3 znajdziesz po kodem programu (>>>).

 

 1. //funkcje z parametrami, na razie pozostajemy przy tablicy globalnej
 2. #include<iostream>
 3. #include<algorithm>
 4. #include<ctime>
 5. #include<climits>
 6. using namespace std;
 7.  
 8. //zmienne globalne
 9. int T[100000];
 10.  
 11. //deklaracja funkcji
 12. void Losuj(int);
 13. void Wypisz1(int);     
 14. void Wypisz2(int,int);
 15. void Wypisz3(int,int);
 16.  
 17. //funkcja glowna
 18. int main()
 19. {
 20.         Losuj(100);
 21.  
 22.         cout<<"\nWszystkie liczby z tablicy: ";
 23.         Wypisz1(100);
 24.                
 25.         cout<<"\n\nPierwszych 10 liczb z tablicy: ";
 26.         Wypisz1(10);   
 27.        
 28.         cout<<"\n\nLiczby na pozycja od 11. do 20. : ";
 29.         Wypisz2(10,20);
 30.        
 31.         cout<<"\n\nWszystkie liczby z tablicy, ktore sa podzielne przez 3: ";
 32.         Wypisz3(100,3);
 33. }
 34.  
 35. /********     definicje funkcji uzytych w programie    ************/
 36.  
 37. //losowanie liczb i zapis do tablicy globalnej T -> funkcja bez parametru -> losuje 100 liczb
 38. void Losuj(int n)
 39. {
 40.         srand(time(NULL));
 41.         for (int i=0;i<n;i++)
 42.                 T[i] = rand() % 100 + 1 ;
 43. }
 44.  
 45. //wypisanie n liczb z tablicy globalnej T -> funkcja wypisuje n liczb od indexu 0 do n
 46. void Wypisz1 (int n )
 47. {
 48.         for (int i=0;i<n;i++)
 49.                 if (i==n-1)
 50.                         cout<<T[i];
 51.                 else
 52.                         cout<<T[i]<<",";               
 53. }
 54.  
 55. //wypisanie liczb z tablicy globalnej T -> parametry x i y wyznaczaja ktore liczby z tablicy mamy wypisac x->index początkowy | y->index końcowy
 56. void Wypisz2 (int x, int y)
 57. {
 58.         for (int i=x;i<y;i++)
 59.                 if (i==y-1)
 60.                         cout<<T[i];
 61.                 else
 62.                         cout<<T[i]<<",";               
 63. }
 64.  
 65. //Funkcja wypisz3 - 2 parametry: n->ilosc liczb ,d->dzielnik | funkcja wypisuje z tablicy globalnej wszystkie liczby podzielne przez dzielnik 'd'
 66. void Wypisz3 (int n, int d)
 67. {
 68.         for (int i=0;i<n;i++)
 69.                 if (T[i]%d==0)
 70.                         cout<<T[i]<<",";               
 71. }
 72.  

 

Zobacz dziłanaie powyższego kodu w kompilatorze online >>>.

 

 

Opis funckcji wypisz:

Wszystkie trzy funkcje wypisz użyte w naszym programie realizują swoje zadnie bez zwracania wyników do funkcji main() (dlatego są typu void) - wypisywanie liczb spełniających zadane warunki odbywa się w funkcjach

 1. void Wypisz1 (int n )
 2. {
 3.         for (int i=0;i<n;i++)
 4.                 if (i==n-1)
 5.                         cout<<T[i];
 6.                 else
 7.                         cout<<T[i]<<",";               
 8. }
powyższa funkcja używa jednego parametru: 
 • n - ilość odczytanych liczb z tablicy, 

 

 

 1. void Wypisz2 (int x, int y)
 2. {
 3.         for (int i=x;i<y;i++)
 4.                 if (i==y-1)
 5.                         cout<<T[i];
 6.                 else
 7.                         cout<<T[i]<<",";               
 8. }
powyższa funkcja używa dwóch parametrów: 
 • x -> numer indeksu pierwszej liczby,
 • y-1 -> numer indeksu ostatniej liczby,
 
 
 1. void Wypisz3 (int n, int d)
 2. {
 3.         for (int i=0;i<n;i++)
 4.                 if (T[i]%d==0)
 5.                         cout<<T[i]<<",";               
 6. }
powyższa funkcja używa dwóch parametrów: 
 • n -> ilość odczytanych liczb z tablicy, 
 • d -> dzielnik -> poszukujemy liczb podzielnych przez d w tablicy T.
 

 

 

 

 

Poniższy link prowadzi do zbiorów zadań opublikowanegych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. ► zobacz zbiór CKE

 

Informacje o egzaminie maturalnym

Informacje o przebiegu i terminach egzaminu maturalnego ► CKE

 

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage