Poniższy program wykorzystuje możliwość przekazania tablicy jako paramtru funkcji. 
Zastosowanie tablicy jako parametru funkcji pozwoli nam  uniknąć tworzenia zmiennych globalnych.

 
 
 1. #include <iostream>
 2. #include <cmath>
 3. using namespace std;
 4.  
 5. void czynniki( int t[], int L,int &i);
 6. void wypiszTablice( int t[], int n );
 7.  
 8. int main()
 9. {
 10.     int T[100]={0};
 11.     int L,k=100;    
 12.         cout << "Podaj liczbe, ktorej rozklad chcesz otrzymac: ";
 13.     cin>>L;
 14.     czynniki( T, L, k );
 15.     wypiszTablice( T, k );      
 16. }
 17.  
 18. void czynniki( int t[], int L, int &i )
 19. {
 20.     int dz=2, tmp=L;
 21.     i=0;
 22.         while (L!=1)
 23.         {
 24.                 while(L%dz==0)
 25.                 {
 26.                         t[i++]=dz;
 27.                         L/=dz;
 28.                 }
 29.                 dz++;
 30.                 if (dz>sqrt(tmp) && L!=1)
 31.                 {
 32.                         t[i++]=L;break;
 33.                 }
 34.         }
 35. }
 36.  
 37. void wypiszTablice( int t[], int n )
 38. {
 39.         for (int i=0 ; i<n ; i++)
 40.     {
 41.         cout << t[ i ] << ", ";
 42.     }
 43. }
 44.