Informatyka

DFS (Depth First Search)

Przykład badania spójności grafu nieskierowanego przy pomocy funkcji DFS - z wykorzystaniem stosu.

Poniższy program stanowi realizację zadania omawianego na lekcji.

Zakładamy, że wszystkie wierzchołki w grafię będą numerowane w sposób ciągły (1,2,3...) oraz pierwszy wierzchołek na numer "1".

Zadaniem zmiennej maxW jest zapamiętanie najwyższego numeru wierzchołka (do tej wartości będziemy przegladać tablicę odwiedzonych po wykonaniu funkcji DFS).

 

 

Program w pierwszej kolejności wczytuje dane (opis grafu) w formie opisu krawędzi:

 • n - ilość krawędzi;
 • a b - wiechołki połączone krawędzią.

 

Przykładowe dane

7
1 2
1 3
1 4
2 5
2 6
4 7
7 8

 

 

Na podstwie wczytanego opisu grafu program buduje listę sąsiedztwa (wektor V). W celu sprawdzenia poprawności nasza lista sąsiedztwa jest wypisywana na ekran:

1 -> 2 3 4
2 -> 1 5 6
3 -> 1
4 -> 1 7
5 -> 2
6 -> 2
7 -> 4 8
8 -> 7
 
Po wczytaniu danych (i zbudowaniu listy sąsiedztwa) uruchamiamy funkcję DFS (startujemy z wierzchołka "1"). 
Funkcja DFS oznacza swój wierzchołek jako odwiedzony, następnie umieszcza na stosie wszystkich nieodwiedzonych sąsiadów wierzchołka z którego DFS został wywołany ( dla wierzchołka "1" są to 2,3,4 - patrz lista sąseidztwa: 1 -> 2 3 4 ).
Dopóki na stosie (S) znajdują się numery wierzchołków program wykonuje następujące czynności:
 • pobiera ze stosu numer wiechołka - zapis do zmiennej "w",
 • usuwa ze stosu wierzochołek,
 • uruchamia funkcję DFS z parametrem "w".

Kiedy stos (S) zostanie opróżniony przeglądamy listę odwiedzonych. Jeżeli dla wszystkich wiechołków otrzymaliśmy wynik pozytywny wypisujemy komunikat informujący, że badany graf jest spójny.

 

 

DFS
 1. #include<iostream>
 2. #include<stack>
 3. #include<vector>
 4. using namespace std;
 5.  
 6. void DFS(int);
 7.  
 8. vector <int> V[20];
 9. stack <int> S;
 10. bool odw[100];
 11. int maxW=0; //max numer wierzcholka
 12.  
 13. int main()
 14. {
 15.         int n,a,b;
 16.         cin>>n;
 17.         //wczytujemy dane - budujemy liste sasiedztwa
 18.         for (int i=0;i<n;i++)
 19.                 {
 20.                         cin>>a>>b;
 21.                         maxW=max(maxW,a);
 22.                         maxW=max(maxW,b);
 23.                         V[a].push_back(b); V[b].push_back(a);
 24.                 }
 25.         //sprawdzenie listy sasiedztwa - max 20 wierzcholkow           
 26.         cout<<"\nLista sasiedztwa";
 27.         for (int i=1 ; i<=maxW ; i++)
 28.                 {
 29.                 cout<<"\n"<<i<<" -> ";
 30.                 for (int j=0 ; j<V[i].size() ; j++)
 31.                         cout<<V[i][j]<<" ";                    
 32.                 }
 33.                
 34.         //badanie spojnosci grafu
 35.         DFS(1);
 36.         bool spojny=true;
 37.         for (int i=1 ; i<=maxW ; i++)          
 38.                 if (!odw[i]) spojny=false;
 39.        
 40.         if (spojny)    
 41.                 cout<<"\nTen graf jest spojny";
 42.         else
 43.                 cout<<"\nTen graf nie jest spojny";    
 44.                
 45. }
 46.  
 47. void DFS(int k)
 48. {
 49.         int x,w;
 50.         odw[k]=true;
 51.         for ( int i=0 ; i<V[k].size() ; i++ )
 52.         {
 53.                 x=V[k][i];
 54.                 if (!odw[x])   
 55.                         S.push(x);                     
 56.         }
 57.         if (!S.empty())
 58.                 {
 59.                         w=S.top();     
 60.                         S.pop();
 61.                         DFS(w);
 62.                 }
 63. }
 64.  
 65.  

 

 

Poniższy link prowadzi do zbiorów zadań opublikowanegych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. ► zobacz zbiór CKE

 

Informacje o egzaminie maturalnym

Informacje o przebiegu i terminach egzaminu maturalnego ► CKE

 

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage