Informatyka

Lista kroków:

  1. Wprowadź wartość zmiennej a.
  2. Wprowadź wartość zmiennej b.
  3. Wprowadź wartość zmiennej c.
  1. Zmiennej suma przypisz wartość sumy a+b+c;
  2. Zmiennej srednia przypisz wartość ilorazu suma / 3.
  3. Podaj wynik - zmienna srednia.

 

Schemat blokowy - realizacja w JavaBlock

 

 

 

 

Realizacja w Blockly

Poniższy link prowadzi do zbiorów zadań opublikowanegych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. ► zobacz zbiór CKE

 

Informacje o egzaminie maturalnym

Informacje o przebiegu i terminach egzaminu maturalnego ► CKE

 

certyfikat zadowolony konsument

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage