Informatyka

Losowanie danych

Zadanie 1
Twoim zadaniem jest napisanie prostej gry, która ma działać następująco: 
  1. Program losuje liczbę z przedziału od 1 do 1000. (losowana tylko raz na początku programu)
  2. Następnie użytkownik zgaduje liczbę, która została wylosowana. Program powinien być zabezpieczony przed możliwością wprowadzenia liczb spoza zakresu od 1 do 1000.
  3. Jeżeli podana liczba jest za duża (za mała) gra wypisuje stosowny komunikat i powraca do punktu 2. 
  4. Jeżeli gracz trafi liczbę wylosowaną to program kończy działanie, wypisując na ekran wylosowaną liczbę oraz liczbę prób, w których gracz odgadł liczbę.
 
Zadanie 2
Twoim zadaniem jest napisanie prostej gry, która ma działać następująco: 
  1. Symulujemy losowanie "Lotto" - losujemy 10 liczb z zakresu 1-80. 
  2. Każda liczba może wystąpić w wynikach tylko raz!
  3. Wylosowane liczby należy wypisać na ekranie w kolejności rosnącej.

Losowanie liczb z zapisem do tablicy

//losowanie z zapisem, liczb do tablicy
#include<iostream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>
#include <algorithm>

using namespace std;main()
{  
      
      int a[100],min,max,i;     
      
      srand ( time(NULL) );
      for ( i=0;i<20;i++)
          {
          a[i]=rand()%80+1; }
      
      sort(a,a+20);    
      for ( i=0;i<20;i++)           
         { cout << "a[" << i << "]=" <<a[i] << "\n" ;
      
          if (i==1) {min=a[i];max=a[i];}
            else
            {
               if (min>a[i]) {min=a[i];};
               if (max<a[i]) {max=a[i];};
            }
          }
          
      cout << "\n\nmin = " << min << "\tmax = " << max << "\n\n\n";     
      system("pause");
      
      }
 

 

Przykład funkcji czasowych

time(NULL) zwraca wartość czasu zerowego - czwartek 1 stycznia 1970 godzina 01:00:00

#include <ctime>
#include <cstdio>
#include <iostream>
int main()
{
    time_t czas;
    time( NULL );
    //aktualny czas podany jako liczba calkowita
    printf( "Czas lokalny: %d\n", czas );
    //aktualny czas skonwertowany na łańcuch znaków reprezentujący datę i czas.
    printf( "Czas lokalny: %s\n", ctime( & czas ) );

    time( & czas );
    //aktualny czas podany jako liczba calkowita
    printf( "Czas lokalny: %d\n", czas );
    //aktualny czas skonwertowany na łańcuch znaków reprezentujący datę i czas.
    printf( "Czas lokalny: %s\n", ctime( & czas ) );

    system("pause");
}

//time_t - Liczba całkowita, reprezentująca czas. (definicja typu)
//ctime    - funkcja konwertująca time_t na łańcuch znaków reprezentujący datę i czas.
 

Poniższy link prowadzi do zbiorów zadań opublikowanegych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. ► zobacz zbiór CKE

 

Informacje o egzaminie maturalnym

Informacje o przebiegu i terminach egzaminu maturalnego ► CKE

 

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage