Informatyka

Drzewo - wyznaczenie wielkości poddrzewa - wersja bez DFS
 1. #include<iostream>
 2. #include<stack>
 3. using namespace std;
 4.  
 5. stack <int> W;
 6. int LO[50];             //lista ojcow
 7. int IS[50];             //ilosc synow
 8. int WPD[50];    //wielkosc poddrzewa
 9.  
 10. void PDD (int);
 11.  
 12. int main()
 13. {
 14.         int n;
 15.         cin>>n;                 //ilosc wierzcholkow
 16.         /* wczytanie listy ojcow BEGIN */
 17.         for ( int i=1 ; i<=n ; i++ )
 18.                 cin>>LO[i];
 19.                
 20.         /* zliczanie ilosci synow BEGIN */     
 21.         for ( int i=1 ; i<=n ; i++ )
 22.                 IS[LO[i]]++;
 23.        
 24.         /* umieszczamy liscie na stosie BEGIN */                       
 25.         for ( int i=1 ; i<=n ; i++ )
 26.                 if (IS[i]==0)
 27.                         W.push(i);
 28.        
 29.         /* Dla wierzcholkow lezacych na stosie wywolujemy funkcje */   
 30.         while (!W.empty())
 31.                 PDD(W.top());
 32.                
 33.         /* wypisujemy wielkosc poszczeg poddrzew */
 34.         for ( int i=1 ; i<=n ; i++ )
 35.                 cout<<WPD[i]<<" ";                                     
 36. }
 37.  
 38. void PDD (int x)
 39. {
 40.         W.pop();
 41.         IS[LO[x]]--;
 42.         WPD[x]+=1;
 43.         WPD[LO[x]]+=WPD[x];
 44.         if (IS[LO[x]]==0)
 45.                 W.push(LO[x]);
 46. }

Poniższy link prowadzi do zbiorów zadań opublikowanegych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. ► zobacz zbiór CKE

 

Informacje o egzaminie maturalnym

Informacje o przebiegu i terminach egzaminu maturalnego ► CKE

 

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage