Informatyka

Algorytm poszukiwania średnicy drzewa. Średnicą drzewa nazywamy odległośc między najbardziej oddalonymi od siebie wierzchołkami drzewa.

Do poszukiwania średnicy drzewa wykorzystaliśmy algorytm DFS.

 

Wejście:

 • liczba n - oznaczająca ilośc wierzchołków w drzewie,
 • n-1 liczb - wskazujące kto jest ojcem danego wierzchołka (wierzchołek 1 nie ma ojca - jest korzeniem)

Wyjście: 

 • najdłuższa ścieżka w drzewie (dla naszych danych przykładowych wynik wynosi 6)

Dane przykładowe:

12

1 1 1 4 5 6 6 6 7 9 8

 

Opis algortymu:

Uruchamiamy funkcję DFS (nazwa funkcji to Srednica) z dowolnego wierzchołka (w naszym przypadku rozpoczęliśmy od korzenia - 1) i szukamy punktu, który jest najdalej oddalony od naszego wierzchołka startowego. Dla wszystkich wierzchołków otrzymamy odległość od korzenia. Najdalej oddalone są wierzchołki 10,11,12 (odległość=5). Dowolny z nich posłuży nam jako wierzchołek startowy przy wyszukiwaniu najdłuższej ścieżki. 

Zerujemy tablice odwiedzonych i odległości oraz zmienną maxodl.

Następnie ponownie uruchamiamy funkcję Srednica (DFS) - jako wierzochołek startowy podajemy jeden z najdalej oddalonych od korzenia (wierzchołek 10). Algorytm ponownie odwiedzi wszystkie wierzchołki i wywoła rekurencyjnie funkcję Srednica z tych wierzchołków. 
Po zakończeniu algorytm zwraca wartość SrednicaDrzewa+1 - jest to średnica naszego drzewa.

 

 

 

Przykładowy algorytm:

 1. //przykladowe dane 1
 2. //  4     1 2 2   -> 4 wierzcholki | opis wejscia -> kto jest ojcem wierzcholka
 3. //(dla W[1]->brak ojca - nie wystepuje na wejsciu)
 4.        
 5. //przykladowe dane 2
 6. //      12    1 1 1 4 5 6 6 6 7 9 8
 7.  
 8. #include <algorithm>
 9. #include <iomanip>
 10. #include <iostream>
 11. #include <vector>
 12. using namespace std;
 13.  
 14. int Srednica(int);
 15.  
 16. vector <int> V[100];    //lista sasiedztwa
 17.  
 18. int odleglosci[100];
 19. bool odwiedzony[100];
 20. int maxodl=0,najdalszy;
 21. int kandydat;
 22. int i,n,x,j;
 23.  
 24. int main()
 25. {
 26. ios_base::sync_with_stdio(false);
 27. cin>>n;
 28.  
 29. //umieszczamy dane o wierzcholkach w wektorze  
 30.         for ( i=2 ; i<=n ; i++ )
 31.                 {
 32.                         cin>>x;
 33.                         V[x].push_back(i);
 34.                         V[i].push_back(x);
 35.                 }
 36.                
 37.         for ( i=1 ; i<=n ; i++ )       
 38.                 {
 39.                         cout<<i<<" -> ";
 40.                         for ( j=0 ; j<V[i].size() ; j++ )      
 41.                                 cout<<V[i][j]<<" ";
 42.                         cout<<endl;    
 43.                 }
 44.                
 45.        
 46.         //wyznaczamy srednice drzewa - najdalej oddalone punkty
 47.         //szukamy najdalej oddalonego wierzcholka od dowolnego wierzcholka - kandydat (bedzie to jeden z liści)
 48.         int KandydatOdl=Srednica(1);
 49.         cout<<"\nmaxodl wierzcholek: "<<kandydat<<" odleglosc: "<<KandydatOdl;
 50.        
 51.         //zerujemy zmienne przed ponownym uruchomieniem funkcji
 52.         for (i=0;i<100;i++)
 53.                 {
 54.                         odleglosci[i]=0;
 55.                         odwiedzony[i]=0;                       
 56.                 }
 57.         maxodl=0;      
 58.        
 59.         //szukamy najdalej oddalonego wierzcholka od kandydata
 60.         int SrednicaDrzewa;
 61.         SrednicaDrzewa=Srednica(kandydat);
 62.         cout<<"\nSrednica drzewa: "<<SrednicaDrzewa+1;
 63.        
 64. }
 65.  
 66.  
 67. int Srednica(int x)
 68. {
 69.         odwiedzony[x]=1;       
 70.         for(int k=0 ; k<V[x].size() ; k++)     
 71.                 if (!odwiedzony[V[x][k]])
 72.                 {
 73.                         cout<<"\nnr wierzcholka -> "<<V[x][k];
 74.                         odleglosci[V[x][k]]=odleglosci[x]+1;
 75.                         if (odleglosci[V[x][k]]>maxodl)
 76.                                 kandydat=V[x][k];
 77.                         maxodl=max(odleglosci[V[x][k]],maxodl);
 78.                         Srednica(V[x][k]);
 79.                 }
 80.         return maxodl;
 81.        
 82. }

 

Szkic drzewa dla danych z przykładu 2:

 • najdluższa ścieżka: 10, 7, 6, 5, 4, 1, 2
 • średnica: 7

 

1
1
4
4
5
5
6
6
8
8
12
12
7
7
10
10
9
9
11
11
2
2
3
3

 

 

 

 

Poniższy link prowadzi do zbiorów zadań opublikowanegych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. ► zobacz zbiór CKE

 

Informacje o egzaminie maturalnym

Informacje o przebiegu i terminach egzaminu maturalnego ► CKE

 

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage