Informatyka

Badanie własności drzewa z wykorzystaniem algorytmu DFS (Depth First Search):

 • odległość od korzenia
 • wielkość podrzewa

Przykładowy opis algotyrmu w języku c++:

 

 1. //przykladowe dane 1
 2. //  4     1 2 2   -> 4 wierzcholki | opis wejscia -> kto jest ojcem wierzcholka
 3. //(dla W[1]->brak ojca - nie wystepuje na wejsciu)
 4.        
 5. //przykladowe dane 2
 6. //  12    1 1 1 4 5 6 6 6 7 9 8
 7.  
 8. #include <algorithm>
 9. #include <iomanip>
 10. #include <iostream>
 11. #include <vector>
 12. using namespace std;
 13.  
 14. void DFS(int);
 15.  
 16. vector <int> V[100];  //lista ojcow
 17. int Odl[100];   //tabela odleglosci od korzenia
 18. int Wlk[100];   //wielkość poddrzewa
 19. bool Odw[100];  //tabela odwiedzonych
 20.  
 21. int i,n,x,j;
 22.  
 23. int main()
 24. {
 25.         ios_base::sync_with_stdio(false);
 26.         cin>>n;
 27.  
 28. //umieszczamy dane o wierzcholkach w wektorze  
 29.         for ( i=2 ; i<=n ; i++ )
 30.                 {
 31.                         cin>>x;
 32.                         V[x].push_back(i);
 33.                 }
 34.                
 35.         for ( i=1 ; i<=n ; i++ )       
 36.                 {
 37.                         cout<<i<<" -> ";
 38.                         for ( j=0 ; j<V[i].size() ; j++ )      
 39.                                 cout<<V[i][j]<<" ";
 40.                         cout<<endl;    
 41.                 }
 42.                
 43.         //uruchamiamy funkcję DFS     
 44.         DFS(1);
 45.  
 46. /*** WYNIKI ***/       
 47.         /* Przegląd tablicy odległosci od punktu 1 */
 48.         cout<<endl;    
 49.         for ( i=1 ; i<=n ; i++ )
 50.                 cout << Odl[i] << " ";
 51.                
 52.         /* Przegląd tablicy odwiedzonych */   
 53.         cout<<endl;    
 54.         for ( i=1 ; i<=n ; i++ )
 55.                 cout << Odw[i] << " ";
 56.                
 57.         /* Wielkosc podrzew */ 
 58.         cout<<endl;    
 59.         for ( i=1 ; i<=n ; i++ )
 60.                 cout << Wlk[i] << " ";                         
 61. }
 62.  
 63.  
 64. void DFS(int x)
 65. {
 66.         int w;
 67.         Wlk[x]=1;
 68.         Odw[x]=1;
 69.         for(int k=0 ; k<V[x].size() ; k++)
 70.         {
 71.                 w=V[x][k];
 72.                 if (!Odw[w])
 73.                         {
 74.                                 Odl[w]=Odl[x]+1;
 75.                                 cout<<"\nDFS("<<w<<")";
 76.                                 DFS(w);
 77.                         }      
 78.                 Wlk[x]+=Wlk[V[x][k]];
 79.         }      
 80. }
 81.  
 82.  

Przykładowe drzewo  (dane 2 z powyższego zadania)

1
1
4
4
5
5
6
6
8
8
12
12
7
7
10
10
9
9
11
11
2
2
3
3

Poniższy link prowadzi do zbiorów zadań opublikowanegych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. ► zobacz zbiór CKE

 

Informacje o egzaminie maturalnym

Informacje o przebiegu i terminach egzaminu maturalnego ► CKE

 

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage