Informatyka

Wykorzystanie lower_bound i upper_bound do znalezienia pierwszego i ostatniego miejsca występowania poszukwanego elementu w zestawie danych.

 

 1. #include <iostream>
 2. #include <algorithm>
 3. #include <vector>
 4. using namespace std;
 5.  
 6. int main ()
 7. {
 8.   int T[] = {5,1,2,3,3,2,1,1,5,5,3,4,2,9,9};
 9.   int n=sizeof(T)/sizeof(int);    //obliczamy ilosc el. w tabeli
 10.   vector <int> V (T,T+n);         //umieszczamy dane z tabeli w wektorze
 11.  
 12.   sort (V.begin(), V.end());      //sortujemy elementy w wektorze
 13.  
 14.   cout<<"\n";  //pomoc - przegladamy zawartosc wektora
 15.   for (int i=0 ; i<V.size(); i++)
 16.         cout<<V[i]<<" ";            
 17.  
 18.   int find;
 19.   find=5;  //poszukiwany element
 20.    
 21.   vector<int>::iterator first,last;
 22.   first=lower_bound (V.begin(), V.end(), find);
 23.   last=upper_bound (V.begin(), V.end(), find);
 24.  
 25.   cout << "\n" << "Pierwsze wysytapienie: " << (first - V.begin()) ;
 26.   cout << "\n" << "Pierwszy element (wiekszy) nie spelniajacy zapytania: " << (last - V.begin()) ;
 27. }

Poniższy link prowadzi do zbiorów zadań opublikowanegych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. ► zobacz zbiór CKE

 

Informacje o egzaminie maturalnym

Informacje o przebiegu i terminach egzaminu maturalnego ► CKE

 

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage