Informatyka

Artykuł prezentuje reguły postępowania przy obliczaniu wartości wyrażeń zapisanych w ONP oraz sposób przekształcania wyrażeń na ONP 

Reguły stosowane przy przekształcaniu WN na ONP z wykorzystaniem stosu.

 • Czytaj z wejścia do element.
 • Jeśli element jest liczbą, to Prześlij element na wyjście.
 • Jeśli element to '=', to Prześlij na wyjście '='.
 • Jeśli element to '(', to Dopisz '(' do stosu.
 • Jeśli element to ')', to Dopóki na stosie jest element różny od '(', przesyłaj operator ze stosu na wy. Usuń '(' ze stosu.
 • Jeżeli element to operator matematyczny to Dopóki na stosie jest operator o wyższym lub równym priorytecie od elementu,
 • przesyłaj operator ze stosu na wyjście, następnie dopisz element do stosu.

Reguły stosowane przy obliczaniu wartości wyrażenia w ONP.

 • Czytaj element z wejścia.
 • Jeśli element jest liczbą to umieść go na stosie.
 • Jeśli element jest operatorem matematycznym, to pobierz ze stosu dwie liczby a i b, wykonaj nad liczbami a i b operację określoną przez element i umieść wynik na stosie.
 • Jeśli element jest znakiem '=', to prześlij na wyjście zawartość wierzchołka stosu.

Praktyka

Przekształć poniższe wyrażenia z postaci nawiasowej na ONP oraz z ONP do postaci nawiasowej.

Zbuduj wyrażenie w postaci ONP (z ang. Reverse Polish Notation) dla następujących wyrażeń:

a.      a-b*c+d-e*f+g*h

b.     2-(a*3-(4+a*c-b))

c.      ((3+4)*5-(3+1))/2

d.     ((3-2)^3*(3+3)*3)/2

Zbuduj wyrażenie w postaci infiksowej (z nawiasami) dla następujących wyrażeń w postaci ONP (posfiksowej):

a.      x y – x y x - - y - -

b.     1 2 3 4 a / b / - c / - -

c.      5 4 + 5 + 4 5 + *

d.     3 3 3 + * 6 9 3 2 + / - +

Poniższy link prowadzi do zbiorów zadań opublikowanegych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. ► zobacz zbiór CKE

 

Informacje o egzaminie maturalnym

Informacje o przebiegu i terminach egzaminu maturalnego ► CKE

 

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage