Informatyka

Przykład sortowania tablicy struktur względem wybranego elementu z użyciem funkcji sort.

Program losuje 30 rekordów (każdy po trzy liczby - kolumny/a/b/c.

Głównym kryterium sortującym jest wartość w kolumnie a, kolejnym b (tylko w przypadku jednakowych wartości w kolumnie a), w przypadku jednakowych wartości w kolumnach a i b, sortowanie odbywa się na postawie wartości z kolumny c.

 1. #include<iostream>
 2. #include<algorithm>
 3. #include<ctime>
 4. using namespace std;
 5.  
 6. struct dane
 7. {
 8.         int a;
 9.         int b;
 10.         int c;
 11. };
 12.  
 13. bool cmp(dane,dane);
 14.  
 15.  
 16. int main()
 17. {
 18.         srand(time(NULL));
 19.         dane T[30];
 20.        
 21.         for(int i=0;i<30;i++)          
 22.                 {
 23.                         T[i].a=rand()%20+1;
 24.                         T[i].b=rand()%20+1;
 25.                         T[i].c=rand()%20+1;
 26.                 }
 27.  
 28.         //dane przed sortowaniem
 29.         cout<<"\ndane przed sortowaniem";
 30.         for(int i=0;i<30;i++)          
 31.                 cout<<"\nrekord "<<i<<"\t"<<T[i].a<<"\t"<<T[i].b<<"\t"<<T[i].c<<" ";
 32.  
 33.         //dane posortowane wzgledem .a
 34.         cout<<"\n\ndane po sortowaniu kol:a";
 35.         sort (T,T+30,cmp)       ;
 36.         for(int i=0;i<30;i++)          
 37.                 cout<<"\nrekord "<<i<<"\t"<<T[i].a<<"\t"<<T[i].b<<"\t"<<T[i].c<<" ";
 38.                
 39.  
 40. }
 41.  
 42.  
 43. bool cmp(dane A,dane B)
 44. {
 45.         if (A.a==B.a)
 46.                 if (A.b==B.b)
 47.                         return A.c<B.c;
 48.                 else   
 49.                         return A.b<B.b;
 50.         else   
 51.         return A.a<B.a;
 52. }
 53.  
 54.  

 

Zobacz działenie powyższego kodu w kompilatorze online >>>.

 

 

 

Poniższy link prowadzi do zbiorów zadań opublikowanegych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. ► zobacz zbiór CKE

 

Informacje o egzaminie maturalnym

Informacje o przebiegu i terminach egzaminu maturalnego ► CKE

 

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage