Informatyka

Sortowanie tablicy struktur względem wybranego elementu z użyciem funkcji sort.

Program losuje 10 rekordów (każdy po trzy liczby - kolumny/a/b/c.

W pierwszym przebiegu program sortuje rekordy według kolumny a.

W drugim przebiegu program sortuje rekordy według kolumny b - niezależnie od wartości w kolumnie a.

W trzecim przebiegu program sortuje rekordy według kolumny c - niezależnie od wartości w kolumnach a i b.

 

 1. #include<iostream>
 2. #include<algorithm>
 3. #include<ctime>
 4. using namespace std;
 5.  
 6. struct dane
 7. {
 8.         int a;
 9.         int b;
 10.         int c;
 11. };
 12.  
 13. bool cmpA(dane,dane);
 14. bool cmpB(dane,dane);
 15. bool cmpC(dane,dane);
 16.  
 17. int main()
 18. {
 19.         srand(time(NULL));
 20.         dane T[10];
 21.        
 22.         for(int i=0;i<10;i++)          
 23.                 {
 24.                         T[i].a=rand()%100+1;
 25.                         T[i].b=rand()%100+1;
 26.                         T[i].c=rand()%100+1;
 27.                 }
 28.  
 29.         //dane przed sortowaniem
 30.         cout<<"\ndane przed sortowaniem";
 31.         for(int i=0;i<10;i++)          
 32.                 cout<<"\nrekord "<<i<<"\t"<<T[i].a<<"\t"<<T[i].b<<"\t"<<T[i].c<<" ";
 33.  
 34.         //dane posortowane wzgledem .a
 35.         cout<<"\n\ndane po sortowaniu kol:a";
 36.         sort (T,T+10,cmpA)      ;
 37.         for(int i=0;i<10;i++)          
 38.                 cout<<"\nrekord "<<i<<"\t"<<T[i].a<<"\t"<<T[i].b<<"\t"<<T[i].c<<" ";
 39.                
 40.         //dane posortowane wzgledem .b
 41.         cout<<"\n\ndane po sortowaniu kol:b";
 42.         sort (T,T+10,cmpB)      ;
 43.         for(int i=0;i<10;i++)          
 44.                 cout<<"\nrekord "<<i<<"\t"<<T[i].a<<"\t"<<T[i].b<<"\t"<<T[i].c<<" ";           
 45.        
 46.         //dane posortowane wzgledem .c
 47.         cout<<"\n\ndane po sortowaniu kol:c";
 48.         sort (T,T+10,cmpC)      ;
 49.         for(int i=0;i<10;i++)          
 50.                 cout<<"\nrekord "<<i<<"\t"<<T[i].a<<"\t"<<T[i].b<<"\t"<<T[i].c<<" ";   
 51. }
 52.  
 53.  
 54. bool cmpA(dane A,dane B)
 55. {
 56.        
 57.         return A.a<B.a;
 58. }
 59.  
 60.  
 61. bool cmpB(dane A,dane B)
 62. {
 63.        
 64.         return A.b<B.b;
 65. }
 66.  
 67.  
 68. bool cmpC(dane A,dane B)
 69. {
 70.        
 71.         return A.c<B.c;
 72. }
 73.  

 

Zobacz działenie powyższego kodu w kompilatorze online >>>.

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniższy link prowadzi do zbiorów zadań opublikowanegych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. ► zobacz zbiór CKE

 

Informacje o egzaminie maturalnym

Informacje o przebiegu i terminach egzaminu maturalnego ► CKE

 

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage