Informatyka

Wyznaczanie wartości min i max dla poszczególnych typów zmiennych.

 1. #include<iostream>
 2. #include <limits>
 3. using namespace std;
 4.  
 5. int main()
 6. {
 7.    cout << "\nMinimum value for int: " << numeric_limits<int>::min();
 8.    cout << "\nMaximum value for int: " << numeric_limits<int>::max();
 9.    cout << "\nMaximum value for long: " << numeric_limits<long>::max();
 10.    cout << "\nMaximum value for long long: " << numeric_limits<long long>::max();
 11.    cout << "\nMinimum value for float: " << numeric_limits<float>::min();
 12.    cout << "\nMaximum value for float: " << numeric_limits<float>::max();
 13.    cout << "\nMinimum value for double: " << numeric_limits<double>::min();
 14.    cout << "\nMaximum value for double: " << numeric_limits<double>::max();
 15.    return 0;
 16. }

Poniższy link prowadzi do zbiorów zadań opublikowanegych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. ► zobacz zbiór CKE

 

Informacje o egzaminie maturalnym

Informacje o przebiegu i terminach egzaminu maturalnego ► CKE

 

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage