Informatyka

 

Wypisywanie zmiennych przy użyciu instrukcji printf("%d",w):

 
%d - int
%ld - long
%lld - long long
%f - float
%lf - double
%e - wykładnicza 
 
%c - char
 
 

Przykłady użycia PRINTF - SCANF:

 1. #include <cstdio>
 2. #include <cstring>
 3. #include <cmath>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. int main ()
 8. {
 9.   char strI [200];
 10.   char strN [200];
 11.   int i,w,li,lw;
 12.   printf ("Podaj imie: ");
 13.   scanf ("%s",strI);
 14.   printf ("Podaj nazwisko: ");
 15.   scanf ("%s",strN);
 16.   printf ("Ile masz lat: ");
 17.   scanf ("%d",&w);
 18.   printf ("\nNazywasz sie %s %s , masz %d lat.\n",strI,strN,w);
 19.  
 20.   li=strlen(strI);
 21.   lw=strlen(strN);
 22.  
 23.   printf ("Twoje imie %s, sklada sie z %d liter.\n",strI,li);
 24.   printf ("Twoje nazwisko %s, sklada sie z %d liter.\n",strN,lw);
 25.  
 26. //przyklady wartosci liczbowych:
 27. int a=2;                                         // %d
 28. long b=3;                                        // %ld
 29. long long c=4;                                   // %lld
 30. float x=1.4321;                                  // %f
 31. double y=13432.54321; // %lf
 32. printf ("\na=%d",a);
 33. printf ("\nb=%ld",b);
 34. printf ("\nc=%lld",c);
 35. printf ("\nx=%f",x);
 36. printf ("\nx=%0.2f",x);
 37. printf ("\nx=%0.3f",x);
 38. printf ("\nx=%0.4f",x);
 39. printf ("\nx=%0.7f",M_PI);
 40. printf ("\ny=%lf",y);
 41. printf ("\ny=%15.2lf",y);
 42. printf ("\ny=%e",y);
 43. return 0;
 44.  
 45. }
 
 
 

 

 

 

Poniższy link prowadzi do zbiorów zadań opublikowanegych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. ► zobacz zbiór CKE

 

Informacje o egzaminie maturalnym

Informacje o przebiegu i terminach egzaminu maturalnego ► CKE

 

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage