Informatyka

Przykładowy program realizujący algorytm wyszukiwania binarnego. W programie losowanych jest 100 liczb z zakresu 1-1000. Następnie dane są sortowane rosnąco. Dla posortowanych danych program sprawdza, czy wystąpiła liczba 100.

Na wyjściu otrzymujemy posortowane dane, wartości "x" i "y" dla kolejnych przebiegów pętli oraz wartość elementu środkowego. Jeżeli element środkowy jest poszukiwaną liczbą pętla kończy pracę, w przeciwnym wypadku sprawdzamy, w którą stronę przesunąć przeszukiwany zakres (zminiejszamy go poprzez przesunięcie "x" lub "y")

 

 

 1. #include<iostream>
 2. #include<ctime>
 3. #include<cstdlib>
 4. #include<algorithm>
 5.  
 6. using namespace std;
 7.  
 8. int T[100];
 9.  
 10. main()
 11. {
 12.   srand(time(NULL));
 13.  
 14.   //generujemy liczby <1-1000>
 15.   for (int i=0 ; i<100 ; i++)
 16.       T[i]= rand()%1000+1;    
 17.  
 18.   //sortujemy dane
 19.   sort(T,T+100);
 20.  
 21.   //wypisujemy posortowana tablice
 22.   for (int i=0 ; i<100 ; i++)
 23.       cout<<T[i]<<", ";
 24.  
 25.   //zmienna istnieje ustawiamy na FALSZ
 26.   bool istnieje=false;
 27.  
 28.   //ustawiamy indexy x i y na poczatek i koniec przeszukiwanego zbioru
 29.   int x=0,y=99;          
 30.  
 31.   //ustalamy wyszukiwana wartosc s=100
 32.   int s=100;
 33.  
 34.   //sprawdzamy czy wyszukiwana wartosc jest na poczatku lub na koncu zakresu
 35.   if (T[x]==s || T[y]==s) istnieje=true;
 36.  
 37.   //jezeli nie, to wyszukujemy binarnie
 38.   while (y-x>1 && !istnieje)
 39.   {
 40.      //linia pomocnicza - wyswietlenie biezacych danych
 41.      cout << "\nx=" << x << "\ty="<< y << "\tT[(y+x)/2]=" << T[(y+x)/2];
 42.  
 43.      //jezeli na srodku zakresu jest wyszukiwana liczba istnieje=true
 44.      if (T[(y+x)/2]==s)
 45.            istnieje=true;
 46.      else
 47.           //w przeciwnym razie modyfikujemy x lub y w zaleznosci od "za duzo lub za malo"
 48.           if (T[(y+x)/2]>s)
 49.               y=(y+x)/2;
 50.           else
 51.               x=(y+x)/2;
 52.   }
 53.  
 54. //wypisujemy wynik
 55. if (istnieje) cout<<"\n\nTAK"; else cout<<"\n\nNIE";;
 56.  
 57. }

Poniższy link prowadzi do zbiorów zadań opublikowanegych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. ► zobacz zbiór CKE

 

Informacje o egzaminie maturalnym

Informacje o przebiegu i terminach egzaminu maturalnego ► CKE

 

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage