Informatyka

 

Materiały pomocniczne - wykorzystanie biblioteki STL

Poniżej prezentujemy przykłady wykorzystania biblioteki STL. Artykuł zawiera podstawowe polecenia oraz przykłady wykorzystania w zadaniach.

Przykładowe polecenia:

 

STACK

 • empty()
 • size()
 • top()
 • push ()
 • pop ()

QUEUE

 • empty()
 • size()
 • front()
 • push()
 • pop()

SET

 • insert()
 • size()
 • find()

PRIORITY QUEUE

 • empty()
 • size()
 • top()
 • push()
 • pop ()

VECTOR

 • begin()
 • end()
 • empty()
 • erase()
 • front()
 • insert()
 • pop_back()
 • push_back()
 • size()
 • sort()

 

 

 

Przykłady wykorzystania:

 

STL vector

 1. STL vector
 2.  
 3. #include<iostream>
 4.  
 5. #include<vector>
 6.  
 7. using namespace std;
 8.  
 9. main(){              
 10.  
 11.                 vector <int> V;
 12.  
 13.                 string N="QWERABCABCABCDAABBCCDDEEFFGHOABCD";
 14.  
 15.                 //umieszczenie danych w wektorze    
 16.  
 17.                 for(int i=0 ; i<N.length() ; i++)
 18.  
 19.                                V.push_back(N[i]);
 20.  
 21.                 //wypisanie danych z wektora
 22.  
 23.                 for(int i=0 ; i<V.size() ; i++)        
 24.  
 25.                                cout<<char(V[i]);
 26.  
 27.                 cout<<"\n";                              
 28.  
 29.                 //sortowanie wektora                
 30.  
 31.                 sort(V.begin(),V.end());
 32.  
 33.                 //wypisanie danych z wektora po sortowaniu  
 34.  
 35.                 for(int i=0 ; i<V.size() ; i++)        
 36.  
 37.                                cout<<char(V[i]);              
 38.  
 39.                 cout<<"\n";              
 40.  
 41.                 system("pause");                          
 42.  
 43.                 }

 

 

 

STL QUEUE

 1. #include<iostream>
 2.  
 3. #include<queue>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. main(){              
 8.  
 9.                 queue <int> Q;
 10.  
 11.                 string N="QWERABCABCABCDAABBCCDDEEFFGHOABCD";
 12.  
 13.                 //umieszczenie danych w kolejce          
 14.  
 15.                 for(int i=0 ; i<N.length() ; i++)
 16.  
 17.                                Q.push(N[i]);
 18.  
 19.                 //wypisanie danych z kolejki    
 20.  
 21.                 while(Q.size()!=0)        
 22.  
 23.                                {
 24.  
 25.                                                cout<<char(Q.front());
 26.  
 27.                                                Q.pop();
 28.  
 29.                                }      
 30.  
 31.                 cout<<"\n";              
 32.  
 33.                 system("pause");                          
 34.  
 35.                 }

 

 

 

 

STL priority_queue – sortuje elementy

 1. #include<iostream>
 2.  
 3. #include<queue>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. main(){              
 8.  
 9.                 priority_queue<int> PQ;
 10.  
 11.                 string N="QWERABCABCABCDAABBCCDDEEFFGHOABCD";
 12.  
 13.                 //umieszczenie danych w kolejce          
 14.  
 15.                 for(int i=0 ; i<N.length() ; i++)
 16.  
 17.                                PQ.push(N[i]);
 18.  
 19.                 //wypisanie danych z kolejki    
 20.  
 21.                 while(PQ.size()!=0)      
 22.  
 23.                                {
 24.  
 25.                                                cout<<char(PQ.top());
 26.  
 27.                                                PQ.pop();
 28.  
 29.                                 }            
 30.  
 31.               cout<<"\n";              
 32.  
 33.               system("pause");                          
 34.  
 35.                 }

 

 

 

STL set - sortuje elementy, eliminuje duplikaty

 1. #include<iostream>
 2. #include<set>
 3.  
 4. using namespace std;
 5.  
 6. main()
 7. {              
 8.     set <int> S;
 9.     set <int>::iterator p;
 10.     string N="QWERABCABCABCDAABBCCDDEEFFGHOABCD";              
 11.  
 12.     //umieszczanie elementów
 13.     for(int i=0 ; i<N.length() ; i++)
 14.        S.insert(N[i]);                              
 15.  
 16.     //wypisanie elementów            
 17.  
 18.     for(p=S.begin() ; p!=S.end() ; p++)
 19.    {            
 20.        cout<<char(*p);
 21.    }            
 22.  
 23.     //poszukiwanie elementu o wartosci 'Q'
 24.     bool is_in = S.find('Q') != S.end();          
 25.     if (is_in)
 26.         cout<<"\nZnaleziono element \'Q\'";
 27.     else
 28.         cout<<"\nNie znaleziono elementu \'Q\'";
 29.  
 30.     cout<<"\nIlosc elementow w SET: "<<S.size();              
 31. }
Zobacz działanie powyższego kodu w kompilatorze online >>>.

 

STACK

 1. //sortowanie tekstu z wykorzystaniem stosu
 2. //sortujemy tekst zlozony z 4 znakow (tekst o dowolnej dlugosci - dozwolone znaki: tylka 'a', 'b', 'c', 'd')
 3. #include<iostream>
 4. #include<stack>
 5. using namespace std;
 6.  
 7. main()
 8. {
 9.     stack < char > Sb;
 10.     stack < char > Sc;
 11.     stack < char > Sd;
 12.     string napis="ababcdabcdabcdddccbbaa";
 13.     int i,n;
 14.     n=napis.length();
 15.    
 16.     for ( i=0 ; i<n ; i++ )
 17.         if (napis[i]=='a') cout<<napis[i];
 18.         else
 19.             if (napis[i]=='b') Sb.push(napis[i]);
 20.             else
 21.                 if (napis[i]=='c') Sc.push(napis[i]);
 22.                 else Sd.push(napis[i]);
 23.    
 24.     while( !Sb.empty() )         //dopóki stos nie jest pusty wykonuj{
 25.     {
 26.         cout << Sb.top();   //odczyt ze stosu
 27.         Sb.pop(); //usuniecie ze stosu
 28.     }
 29.    
 30.     while( !Sc.empty() )         //dopóki stos nie jest pusty wykonuj
 31.     {
 32.         cout << Sc.top();   //odczyt ze stosu
 33.         Sc.pop(); //usuniecie ze stosu
 34.     }
 35.    
 36.     while( !Sd.empty() )       //dopóki stos nie jest pusty wykonuj
 37.     {
 38.         cout << Sd.top();   //odczyt ze stosu
 39.         Sd.pop(); //usuniecie ze stosu
 40.     }
 41. }

Zobacz działanie powyższego kodu w kompilatorze online >>>.

 

 

 

 

 

Poniższy link prowadzi do zbiorów zadań opublikowanegych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. ► zobacz zbiór CKE

 

Informacje o egzaminie maturalnym

Informacje o przebiegu i terminach egzaminu maturalnego ► CKE

 

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage