Informatyka

Sprawdzenie spójności grafu nieskierownego. 
 
 
Przykładowe dane:
8 12
0 2 0 4
1 3 1 5
2 3 
3 5 
4 5 4 7 4 6
5 6 
6 2
7 3
 
odp: TAK

 

 

Wygląd grafu dla powyższych danych przykładowych
Wygląd grafu dla powyższych danych przykładowych

 

 

 1. //SPRAWDZENIE SPOJNOSCI GRAFU
 2. //rozwiazanie dla grafu nieskierowanego
 3. #include <iostream>
 4. #include <stack>
 5. #include <vector>
 6. using namespace std;
 7.  
 8. bool visited[10000];   //deklarujemy tablice odwiedzin -> zaznaczamy wszystkie wierzcholki jako nieodwiedzone
 9. vector <int> V[10000];
 10.  
 11. int main()
 12. {
 13.   int n,m,i,v1,v2;
 14.   bool spojny;
 15.   stack<int>S;
 16.  
 17.   cin >> n >> m;  //wczytujemy  n-ilosc wierzolkow  m-ilosc krawedzi
 18.  
 19.   // Wczytujemy m krawędzi i umieszczamy w wektorach
 20.   for(i = 0; i < m; i++)
 21.   {
 22.     cin >> v1 >> v2;     // Odczytujemy krawędź od v1 do v2
 23.     V[v1].push_back(v2); // Do wektora A[v1] dodajemy wierzchołek v2
 24.     V[v2].push_back(v1); // Do wektora A[v2] dodajemy wierzchołek v1
 25.   }
 26.  
 27. // POMOCNICZE wypisujemy liste wierzcholkow - sprawdzamy poprawnosc wczytania danych ->START
 28. for(i = 0; i < n; i++)
 29. {
 30. cout<<"\n"<<i<<" -> ";
 31.     for(int j = 0 ; j < V[i].size() ; j++)
 32.      cout << V[i][j]<<", ";
 33. }
 34. // POMOCNICZE wypisujemy liste wierzcholkow - sprawdzamy poprawnosc wczytania danych ->KONIEC
 35.  
 36. cout << "\n";
 37.  
 38. // Za pomoca DFS przechodzimy graf od wierzcholka startowego
 39.   S.push(0);    // Na stos wierzchołek startowy: 0
 40.   while(!S.empty())
 41.   {
 42.     v1 = S.top();            // Pobieramy wierzchołek ze szczytu stosu
 43. S.pop();                       // Usuwamy pobrany wierzchołek ze szczytu stosu
 44.     if(!visited[v1])           // Sprawdzamy, czy wierzchołek był odwiedzony
 45.     { // jezeli nie to ˇ
 46.         visited[v1] = true;       // Odwiedzamy go i na stosie umieszczamy sasiadow
 47.         for(int i=0 ; i < V[v1].size() ; i++)   //V[v1].size() - ilosc wierzcholkow na liscie wektora v1
 48.    if(!visited[V[v1][i]])
 49.      {
 50.         S.push(V[v1][i]);
 51.      }
 52.     }
 53.   }
 54.  
 55.   //przegladamy zawartosc tablicy visited 1-odwiedzony 0-nieodwiedzony !! POMOCNICZE !!
 56.   for(i = 0; i < n; i++)  //!! POMOCNICZE !!
 57.     cout<<visited[i]<<", ";  //!! POMOCNICZE !!
 58.  
 59.   // Sprawdzamy, czy DFS odwiedzil wszystkie wierzcholki
 60.   spojny = true;
 61.   for(i = 0; i < n; i++)
 62.       if(!visited[i])
 63.         {
 64.             spojny = false; break;                
 65.         }
 66.  
 67.   cout << endl;
 68.   // W zalezności od stanu zmiennej spojny wypisujemy odpowiedni komunikat
 69.   if(spojny) cout << "Tak"; else cout << "Nie";
 70. }
 
 
Zobacz działanie powyższego kodu w kompilatorze online >>>. (dane przykładowe zostały umieszczone w zakładce STDIN)
 
 

Poniższy link prowadzi do zbiorów zadań opublikowanegych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. ► zobacz zbiór CKE

 

Informacje o egzaminie maturalnym

Informacje o przebiegu i terminach egzaminu maturalnego ► CKE

 

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage