Informatyka

Tablica jako parametr funkcji

Skrypt tworzący tablicę 5 elementową

 

 1. Tworzymy zmienną - tablica $t -> do tablicy wpisujemy 5 elementów -> liczby: 1,2,3,4,5
 2. Zmienna $licznik - otrzymuje wartość z funkcji policz, dla której argumentem jest tablica $t (funkcja policz zlicza ilość elemntów w tablicy).
 3. Tworzymy zmienną - tablica $t2 - otrzymuje ona wartośc z funkcji wspak, dla której argumentem jest zmienna $t. Funkcja wspak zwraca jako wynik tablicę $w.

Kod strony

 
 1. <h1>Tablica jako parametr funkcji</h1>
 2. <h2>Skrypt tworzący tablicę 5 elementową</h2>
 3. <p>
 4.         <ol>
 5.                 <li>Tworzymy zmienną - tablica $t -> do tablicy wpisujemy 5 elementów -> liczby: 1,2,3,4,5</l1>      
 6.                 <li>Zmienna $licznik - otrzymuje wartość z funkcji policz, dla której argumentem jest tablica $t (funkcja <b>policz</b> zlicza ilość elemntów w tablicy).</l1>   
 7.                 <li>Tworzymy zmienną - tablica $t2 - otrzymuje ona wartośc z funkcji wspak, dla której argumentem jest zmienna $t. Funkcja wspak zwraca jako wynik tablicę $w. </l1>       
 8.                        
 9.         </ol>  
 10. </p>
 11.  
 12. <h2>Wynik działania skryptu</h2>
 13.  
 14. <?php
 15. //1
 16. $t = array(1,2,3,4,5);
 17. //2
 18. $licznik=policz($t);
 19. echo 'Liczba elementów w tablicy $t: '.$licznik.'<br>';
 20.  
 21. //3
 22. $t2 = wspak($t);
 23. echo 'Elementy tablicy $t2: ';
 24. foreach ($t2 as $i)
 25.         echo $i.' ';
 26.  
 27.  
 28. function policz ($t)
 29. {
 30.         $w=count($t);
 31.         return $w;
 32. }
 33.  
 34.  
 35. function wspak ($t)
 36. {
 37.         $w=array();//deklaraja pustej tablicy
 38.         foreach ($t as $i)
 39.                 $w[]=$i;//dodajemy el. do tablicy
 40.         $w=array_reverse($w);//odwaracamy kolejnośc elementów w tablicy
 41.         return $w;             
 42. }
 43.  
 44. ?>
 

Powered by GeSHi

 

Poniższy link prowadzi do zbiorów zadań opublikowanegych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. ► zobacz zbiór CKE

 

Informacje o egzaminie maturalnym

Informacje o przebiegu i terminach egzaminu maturalnego ► CKE

 

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage