W bieżącym roku szkolnym, uczniowie klas pierwszych wykazali się niezwykłą kreatywnością. Pomimo zaistniałej sytuacji rozwijali swoje zdolności artystyczne: szkicowali, rysowali, malowali, fotografowali, rzeźbili, filmowali, śpiewali, grali na instrumentach, tworzyli design oraz sztukę nowoczesną. Działalność artystyczna to jednak nie tylko twórczość plastyczna i muzyczna, ale także literacka. Doskonałym przykładem jest wiersz Jacka Bruhna:

,,Ku Niczemu”

,,W dawnych czasach, gdy miłość była niklejsza,

zwykły pocałunek otwierał bramy raju ziemskiego.

Lecz zapewniał jedynie chwilowe zbawienie.

 

Dzisiaj, kiedy miłość większa,

zwykły pocałunek namiastką szczęścia.

Nie daje nic.

 

Jutro miłość będzie tylko pożądaniem,

zwykły pocałunek wspomnieniem,

a serce rozerwane tęsknotą”.

 

Oto prace artystyczne: Roksany Baranowskiej , Jagody Chmaj , Klaudii Czaja, Oliwii Dawidowskiej, Bartosza Dawidowskiego, Natalii Decyk , Patrycji Domarus, Aleksandry Gańskiej, Zofii Gołąb, Elizy Gostkowskiej, Nikoli Harackiewicz, Marii Hazak, Tomasza Kerlin, Marty Kobiella, Wiktorii Kozioł, Agnieszki Kurek, Roksany Lejk , Adriana Lewandowskiego, Karoliny Lidzbarskiej, Julii Łopatko, Klaudii Łyczek , Klaudii Majewskiej, Antoniego Markowskiego, Anny Michnik, Klaudii Młyńskiej, Julii Murzynowskiej, Mai Musiał, Adriana Nowakowskiego, Antoniny Olech, Kornelii Opara, Julii Ostapko, Dobrosławy Pankowskiej, Laury Piankowskiej, Izabeli Popławskiej, Laury Schroder , Wiktorii Sołyszko, Zofii Specjalskiej, Aleksandry Stencel, Pauli Synowiec, Katarzyny Szulc, Macieja Szymankiewicza.

 

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage