Nasza szkoła stanie się jeszcze bardziej europejska! Dzięki inicjatywie naszych nauczycieli oraz dyrekcji, udało nam się zdobyć ZNAK JAKOŚCI w projekcie KORPUS SOLIDARNOŚCI , w ramach europejskiego programu ERASMUS+. 

Znak ten upoważnia placówkę do zaangażowania się m.in. w wolontariat europejski, dzięki czemu będziemy mogli gościć wolontariuszy z różnych krajów europejskich w naszej szkole. Proces weryfikacji szkoły był dosyć skomplikowany i składał się z kilku etapów m.in. szczegółowego uzupełnienienia wniosku opisującego działalność I LO, a także szczegółowego wywiadu przeprowadzonego przez eksperta z Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności. Przedstawiciel Agencji Narodowej był pod ogromnym wrażeniem inicjatyw, które podejmujemy: „I Liceum Ogólnokształcące im. Żeromskiego w Lęborku prowadzi bardzo bogatą i szeroką tematycznie działalność pozalekcyjną. Wiele działań jest inicjowanych i tworzonych bezpośrednio przez młodzież dla nich samych oraz często dla/ z/ na rzecz społeczności lokalnej. Celem szkoły jest kształcenie młodych ludzi w duchu otwartości na innych, na własne otocznie i mających poczucie bycia pełnoprawnymi obywatelami UE. Organizacja zamierza gościć maksymalnie 1 osobę na projektach długoterminowych. Takie założenie odpowiada koncepcji przedstawionej podczas spotkania. Duża ilość różnorodnych działań i projektów, które mają miejsce w szkole poza lekcjami pozwala przyjąć, że wolontariusze będą mieli możliwość zaangażowania się w działania zgodne z ich zainteresowaniami i oczekiwaniami. Dużym atutem projektów będzie fakt, że wiele działań prowadzonych przez szkołę i jej uczniów robionych jest we współpracy z lokalnymi partnerami społecznymi, co pozwoli wolontariuszowi na nawiązywanie kontaktów oraz wgląd w życie lokalnej społeczności. Dobrze i dogłębnie został przemyślany system wsparcia dla wolontariuszy, zarówno w odniesieniu do ich zadań jak i życia prywatnego”

B.Stefanowski

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage