• Dla każdego kandydata starającego się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej „Britishhuman” obowiązkowy jest sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego.
 • Do sprawdzianu muszą przystąpić wszyscy kandydaci, bez względu na to, na którym miejscu wybrali klasę Britishhuman I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku. Nieprzystąpienie do sprawdzianu uniemożliwi ubieganie się o przyjęcie do tej klasy w I Liceum Ogólnokształcącym w Lęborku.
 • Zostanie on przeprowadzony w formie online, na platformie Office 365, w aplikacji Teams.
 • Każdy z kandydatów otrzyma swój indywidualny login, dzięki któremu uzyska dostęp do testu.
 • Test zostanie udostępniony 3 LIPCA 2020 R. O GODZINIE 10.00. Trwać będzie 60 minut. Po upływie czasu już nie będzie można go wypełnić.
 • Sprawdzian jest oceniany w skali 0-50 punktów.
 • Prosimy o wysyłanie wypełnionego testu na 1 minutę przed upływem określonego czasu, ponieważ czasami system się zawiesza.
 • Kandydaci, którzy z przyczyn losowych nie będą mogli przystąpić do sprawdzianu w dniu 3.lipca 2020 r. powinni najpóźniej następnego dnia (4. lipca 2020 r., do godziny 15.00) zwrócić się drogą e-mailową (adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) z udokumentowanym wnioskiem do dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku o umożliwienie przystąpienia do sprawdzianu w terminie dodatkowym (skan podpisanego przez rodziców dokumentu).
 • Kandydaci, którzy z przyczyn technicznych nie będą mogli przystąpić do sprawdzianu w dniu 3.lipca 2020 r. powinni najpóźniej następnego dnia (4. lipca 2020 r., do godziny 15.00) zwrócić się drogą e-mailową (adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) z wnioskiem do dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku o umożliwienie przystąpienia do sprawdzianu w terminie dodatkowym (skan podpisanego przez rodziców dokumentu).
 • Tylko kandydaci, którzy uzyskają zgodę dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku będą mogli przystąpić do sprawdzianu w terminie dodatkowym – 7LIPCA 2020 R. O GODZINIE 10.00.
 • Dyrektor zastrzega sobie prawowyznaczenia kolejnego terminu dodatkowego sprawdzianu kompetencji językowych dla tych kandydatów, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych w wyznaczonych terminach (3.lipca i 7. Lipca 2020 r.).
 • W związku z określonym terminem sprawdzianu kompetencji językowych i koniecznością wygenerowania kodów umożliwiających przystąpienie do sprawdzianu z języka angielskiego na poziomie A2 prosimy o składanie, w miarę możliwości,  wniosków od 23.czerwca 2020 r. do 2.lipca 2020 r.
 • Wynik sprawdzianu z języka angielskiego nie jest dodawany do pozostałych punktów rekrutacyjnych.
 • W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu do klasy będzie decydował wyższy wynik sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego. Warunek ten nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego. Otrzymuje on maksymalną liczbę punktów za sprawdzian.
 • Laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego musi drogą emailową  potwierdzić stosownym dokumentem ten fakt (skan dokumentu).
 • Weryfikacja sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego upływa 7. lipca 2020 r.

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage