1 marca (środa) w Lęborskim Centrum Kultury „Fregata” młodzież I LO w Lęborku uczestniczyła w Festiwalu Filmów Profilaktycznych zorganizowanym w ramach realizacji działań programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, pod hasłem „Stop mowie nienawiści”.

 

Festiwal odbył się z inicjatywy Anety Okoń – pedagoga szkolnego i Joanny Nowickiej-Młyńskiej – nauczyciela j. niemieckiego przy ścisłej współpracy z dyrekcją szkoły.

 

Nad przedsiewzięciem honorowy patronat objęło starostwo powiatowe w Lęborku. Celem festiwalu była realizacja profilaktyki rówieśniczej poprzez twórcze inicjatywy młodzieży na rzecz środowiska rówieśniczego i lokalnego, a także uwrażliwienie młodzieży na ważne problemy społeczne.

Festiwal miał formę konkursu, a jego przedmiotem był film poświęcony profilaktyce przemocy i dyskryminacji słownej wśród młodzieży, przygotowany przez uczniów klas I i II. Każda klasa reprezentowała tylko jeden film na wskazany temat. Klasy pierwsze po szkole podstawowej przygotowały filmy dotyczące mowy nienawiści w szkole, klasy pierwsze po gimnazjum poruszały tematy dyskryminacji poza szkołą, natomiast klasy drugie przedstawiły skutki hejtu w Internecie.

Festiwal uroczyście otworzyła Alicja Zajączkowska- starosta Powiatu Lęborskiego, a także obejrzała zaprezentowane filmy. Przygotowane prace wyróżniała wysoka jakość merytoryczna i artystyczna.

Po prezentacji filmów chętni uczniowie uczestniczyli w panelu dyskusyjnym doskonale prowadzonym przez uczennice klas III –Julię Ulaszek i Ninę Barasińską.

Uczniowie wyrazili swoje opinie nt. festiwalu, opowiadali o emocjach, jakie towarzyszyły im podczas przygotowywania filmów, a także zaproponowali kolejne tematy inicjatyw profilaktycznych. Okazuje się, ze naszej młodzieży nie brakuje pomysłów, a wystarczy jedynie stworzyć odpowiednią przestrzeń do działania, dać swobodę myślenia i ... nie przeszkadzać.

Po burzliwych obradach Jury przyznało trzy pierwsze miejsca: dla klasy IA po szkole podstawowej, dla klasy IB po gimnazjum i dla klasy IID, a także przyznano nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Lęborku i Radę Rodziców I LO. Serdecznie gratulujemy.

 

 

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage