Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla szkół w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na korona wirusa

  • Pamiętaj o podstawowych zasadach higieny, w tym o częstym myciu rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
  • Nie przychodź do szkoły, jeśli jesteś przeziębiony/ chory;
  • Nie wyjeżdżaj do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;
  • Jeżeli wróciłeś z terenów występowania koronawirusa i masz objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadom najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;

Infolinia Ministerstwa Zdrowia – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage