W dniu 6 lutego przyjechała na lekcje podstaw przedsiębiorczości Pani prawnik - Joanna Drawnel-Jankowska z Państwowej Inspekcji Pracy w Słupsku. W ramach spotkania przeprowadziła z uczniami lekcje pt. "Poznaj swoje prawa w pracy”. 

Podczas zajęć poinformowała o najważniejszych przepisach dotyczących pracy, a szczególnie w wieku młodocianym, ostrzegła przed najczęstszymi negatywnymi sytuacjami z pracodawcami  oraz przedstawiła różne formy zatrudnienia. Uczniowie dowiedzieli się również o zasadzie „ 33 i 3”, a także o różnicach pomiędzy pracą lekką a ciężką.

Po zapytaniu całej klasy o ich przemyśleniach na temat prowadzonej lekcji - odpowiedź była jednoznaczna. Każdemu projekt jak i jego treść przypadła do gustu, śmiem twierdzić, że zrozumieli pewne aspekty związane z pracą jak i jej wymogami. Uaktualnieni w nowe wiadomościach będą staranniej oceniać swoje plany przyszłościowe. W zajęciach uczestniczyli uczniowie z klasy I d g i I c g

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage