VII Bałtycki Konkurs Języka Niemieckiego organizowany przez Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej w Koszalinie.

1. Konkurs składa się z dwóch etapów: I etap - egzamin pisemny (test), II etap – egzamin pisemny (test) i ustny.
2. Pierwszy i drugi etap konkursu sprawdzają znajomość języka niemieckiego na poziomie wyższym średniozaawansowanym. Test koncentruje się na zagadnieniach gramatyczno-leksykalnych, które sprawdzane są za pomocą zadań otwartych i zamkniętych. W teście przewiduje się m.in. następujące typy zadań: poprawa błędów (gramatyka), test luk (gramatyka), parafrazy (gramatyka), tłumaczenie fragmentów zdań (gramatyka i leksyka), test wielokrotnego wyboru (gramatyka i leksyka).
3. I etap konkursu ma formę testu pisemnego i przeprowadzony będzie w szkołach dnia pod nadzorem nauczycieli przedmiotu. 

Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłaszanie się do swoich nauczycieli j.niemieckiego.

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage