Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. pomorskiego „Alles aufs Spiel setzen – postawić wszystko na jedną kartę” organizowany w roku szkolnym 2019/20 przez Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego.

Konkurs współfinansowany jest przez Goethe- Institut w Warszawie.

1. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. pomorskiego językiem niemieckim.

2. Przedmiotem konkursu jest nauka 150 wybranych zwrotów frazeologicznych w języku niemieckim. Lista tych zwrotów znajduje się na stronie www.herder.univ.gda.pl.

3. Konkurs jest dwuetapowy.

Eliminacje szkolne: test pisemny:

Chętnych uczniów zapraszamy dnia 18.11.2019r. o godz. 8.55 do gabinetu N1!!!

Spośród uczestników zostanie wyłoniony zespół trzyosobowy, który będzie reprezentował szkołę w finale. Szkoła może zgłosić dwa zespoły.

Finał:

Finał konkursu, który odbędzie się w Gdańsku w dniu 26 listopada 2019 (wtorek) w auli budynku Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Kładki 24 (blisko Starego Miasta), będzie składać się z części pisemnej i ustnej. Spośród zgłoszonych zespołów, w drodze rozwiązania pisemnego testu, wyłonionych zostanie 5 zespołów, które uzyskają najlepsze wyniki. Zespoły te będą w finale odpowiadać na wylosowany zestaw pytań, składający się z trzech idiomów. Odpowiedzi oceniać będzie jury konkursu, które wyłoni zwycięzców konkursu.

Bliższe informacje u nauczycieli j.niemieckiego.

Zapraszamy!!!

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage