Międzyszkolny konkurs literacki 
im. Stefana Żeromskiego

 

 

 

 

Zapraszamy twórczych i uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie literackim. 

Uczestnik przygotowuje pracę z dziedziny prozy i/lub poezji, wykorzystując motyw  DRZEWA.

Pracę (w 3 egzemplarzach) z dziedziny prozy do 3 stron maszynopisu i/lub poezję do 2 tekstów

Prace pisane czcionką Times New Roman rozmiar 12 pkt, interlinia 1,5 należy oznaczyć pseudonimem; do pracy dołączyć kopertę także oznaczoną pseudonimem, w której należy umieścić kartkę z następującymi informacjami: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela polonisty.

Prace należy składać w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku, ul. A. Dygasińskiego 14 do 7 listopada 2019 r. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród nastąpi 15 listopada 2019 r. podczas obchodów Święta Patrona Szkoły.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie.


Dyrektor Szkoły i poloniści.

 

 

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage