REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU  „Talent Show”

Postanowienia ogólne:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – IV, którzy chcą zaprezentować na forum szkoły swoje zainteresowania, pasje, hobby czy talent.

 2. Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną (piosenka, taniec, gra na instrumencie, przemówienie, recytacja, kabaret, występy sportowe, iluzja,  itp.).

3. Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się w Dniu Edukacji Narodowej 11 października 2019 roku na terenie naszej szkoły.

5. Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy prezentujące swój talent. Dopuszcza się udział w prezentacji całej klasy.

 6. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 5 minut, w przypadku wystąpień indywidualnych i grup do 3 osób. Dopuszcza się prezentacje dłuższe, 10 minutowe w przypadku wystąpień grup powyżej 3 osób prezentujących treści kabaretowe lub małe formy teatralne.

8. Przed konkursem w dniu 10 października 2019 roku odbędzie się obowiązkowe zebranie uczestników w sprawach organizacyjnych. Sala i godzina zebrania do ustalenia.

10. W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, ruchów, tańców oraz wykorzystanie niestosownych piosenek czy używanie wulgarnych słów.

11. Uczestnicy prezentują swoje umiejętności według przyznanych wcześniej kolejnych numerów.

13. Koniec występu ogłasza sygnał dźwiękowy.

14. Talenty uczestników oceniać będzie jury złożone z Dyrektora, wybranych nauczycieli i przedstawicieli uczniów.

15. Jury przyznaje punkty za każdy występ w skali 0 do 5.

16. Jury ma prawo przerwać występ w dowolnym momencie.

 17. Trójkę finalistów wyłania jury podczas narady, po zakończeniu występów. O wyniku decyduje suma punktów.

 18. Podczas występowania uczestników konkursu , każdy widz ma prawo oddać tylko jeden głos na wybranego przez siebie faworyta wrzucając kartkę z  cyfrą do przygotowanych pojemników Karty innego pochodzenia nie będą liczone.

19. Po krótkiej przerwie nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród.

Postanowienia końcowe

1.Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

2. Decyzja Komisji Konkursowej, typującej finalistów jest ostateczna.

3. Wszystkie występy młodzieży będą nagrywane bądź fotografowane na potrzeby promocyjne Szkoły.

4. Nagrody w konkursie zapewnia dyrektor i Rada Rodziców.

***

Zapraszamy do udziału w zabawie! 

 

 

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage