Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych !!!!


 

KOMUNIKAT MATURALNY. SESJA POPRAWKOWA.

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ŻEROMA

organizuje dodatkowe zajęcia powtórkowe z matematyki.

 

19 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) od godziny 9.00 - 14.00 odbędą  się w   I Liceum Ogólnokształcącym w Lęborku dla wszystkich absolwentów szkół ponadgimnazjalnych ZAJĘCIA POWTÓRKOWE Z MATEMATYKI przed egzaminem poprawkowym  z tego przedmiotu (20.08. 2019 r.)

W programie m. in.: 

  • omówienie podstawowych zagadnień maturalnych  z takich działów jak: Liczby rzeczywiste, Wyrażenia algebraiczne, Równania i Nierówności, Funkcje, Ciągi, Trygonometria, Planimetria, Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej, Stereometria, Statystyka i Rachunek Prawdopodobieństwa,

  • rozwiązywanie arkuszy maturalnych (zadania zamknięte i otwarte),

  • praca ze wzorami matematycznymi opracowanymi przez CKE,

  • omówienie strategii rozwiązywania zadań zamkniętych,

  • zadania typu: Udowodnij, że...; Wykaż, że...,

  • omówienie niektórych zadań z arkuszy maturalnych z poprzednich lat,

  • "pewniaki" maturalne.

Kwota:  70 zł. Prosimy o wpłatę na konto Stowarzyszenia do dnia 16 sierpnia:

 

Nr konta Stowarzyszenia: BGŻ BNP PARIBAS:
78 1600 1462 1874 2840 4000 0001

 

Z dopiskiem „zajęcia powtórkowe z matematyki”

 

 

Ilość miejsc ograniczona!!!!

 

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage