Lęborskie kociaki dziękują wszystkim darczyńcom z I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku.  Pokarm przekazany przez Państwa ma podwójna wartość: krzepi ciało zastrzykiem smacznego mięsiwa i suchego pokarmu, ale także ducha – bo jest w nim dużo zrozumienia i miłości.

DZIĘKUJEMY ZA OKAZANE SERCE!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 

Kocia ferajna z Lęborka

 
d  dziennik
p  poczta
f  fanpage