W dniach od 10 do 24 czerwca 2019 roku można oddać głosy na projekty do Budżetu Obywatelskiego Lębork na 2020 rok.

Przypominamy, że o wyborze projektów do realizacji decydują mieszkańcy Miasta, którzy ukończyli 13 lat nie później niż na 7 dni przed pierwszym dniem głosowania.

Głosowanie nad listami projektów złożonych w ramach „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” na 2020 rok przeprowadza się w formie:

  • Elektronicznej – za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: lebork.budzet-obywatelski.org w terminie od 10 do 24 czerwca 2019 r.
  • Papierowej – za pomocą papierowej karty do głosowania w Urzędzie Miejskim w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, w dniach od 15 – 16 czerwca 2019 r. w godz. 10.00 – 18.00.

Ponadto mieszkańcy miasta będą mogli zagłosować elektronicznie w mobilnych punktach na terenie miasta w dniach:

  • 14 i 21 czerwca 2019 r. w godz. 13.00-18.00 na Placu Pokoju w Lęborku,
  • 11 i 18 czerwca 2019 r. w godz. 13.00-18.00 przy Pływalni Miejskiej „Rafa”.

 

 

instrukcja głosowania

lista projektów do głosowania - ZADANIA INWESTYCYJNE

lista projektów do głosowania - ZADANIA NIEINWESTYCYJNE

 

 

 

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage