Przed maturą próbną (Matura z Operonem) Stowarzyszenie Przyjaciół Żeroma, działające przy ZSO nr 1 w Lęborku, zorganizowało w dniach od 14.11. 2018 r. - 19.11. 2018 r. maraton przedmaturalny z języka polskiego oraz z matematyki. Honorowy Patronat Medialny nad tą inicjatywą objął „Dziennik Bałtycki.

W zajęciach z języka polskiego na poziomie podstawowym wzięło udział 15 osób, na poziomie rozszerzonym – 7 osób, zaś w zajęciach z matematyki na poziomie podstawowym - 29 osób, na poziomie rozszerzonym – 15 osób.

 Przyszli maturzyści powtórzyli z języka polskiego problematykę tzw. lektur z gwiazdką, najważniejsze zagadnienia językowe (pierwsza część matury zewnętrznej na poziomie podstawowym), zasady pisania rozprawki maturalnej (druga część matury zewnętrznej na poziomie podstawowym) oraz zasady pisania eseju i analizy porównawczej (poziom rozszerzony z j. polskiego). Z kolei z matematyki na poziomie podstawowym powtórzono podstawowe zagadnienia maturalne z takich działów jak: liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, funkcje, ciągi, trygonometrię, planimetrię, geometrię na płaszczyźnie kartezjańskiej, stereometrię, statystykę i rachunek prawdopodobieństwa; omówiono także strategie rozwiązywania zadań zamkniętych; zadania typu: udowodnij, że..., wykaż, że.... Omówiono również niektóre zadania z arkuszy maturalnych z poprzednich lat. Z kolei na poziomie rozszerzony powtórzono następujące zagadnienia matematyczne: równania i nierówności liniowe z wartością bezwzględną, równania kwadratowe z parametrem, wzory Viete'a, równania i nierówności wielomianowe z zastosowaniem twierdzenia o pierwiastkach całkowitych i pierwiastkach wymiernych, iloraz dwóch wielomianów, granicę ciągu liczbowego, sumę szeregu geometrycznego w równaniach, nierównościach i planimetrii oraz zadania na dowodzenie.

Mamy nadzieję, że powtórki okażą się owocne. Trzymamy kciuki za wyniki maturalne i zapraszamy na kolejne powtórki już w lutym i kwietniu :)

 

 

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage