„Wydobywamy z zapomnienia, ze stosu starzyzny poczciwe słowa: "prawość" i "miłość ojczyzny" czyli o naszym świętowaniu...

Dnia 16.11.2018 roku o godzinie 10.00 rozpoczęła się w naszej szkole podniosła uroczystość z okazji Święta Szkoły połączona z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Zgromadziła wielu gości, m. in. Starostę Lęborskiego – Panią T. Ossowską-Szarą, burmistrza Miasta Lęborska- Pana W. Namyślaka, wizytatora Kuratorium Oświaty w Gdańsku – Panią. T. Lis, wiceprzewodniczącego Rady Rodziców – Pana A. Hoffmana, emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły, rodziców. 

Wspólnie odbyliśmy patriotyczną podróż w czasie – przez dni chwały i klęski, przez polskie euforie i rany, przez wielkie i małe sprawy Rzeczypospolitej..., a wszystko okraszone liryczną nutą i wyjątkową muzyką w najlepszym wydaniu. Występujący swoim głosem, interpretacją piosenek, jak i emploi scenicznym poruszyli najdelikatniejsze struny ludzkich emocji. Pobudzili słuchaczy do refleksji i zadumy nad sensem polskości, nad przeszłością i przyszłością Polski. Warto pamiętać – za Krystyną Siesicką- że „miarą cywilizacji nie są hamburgery i hot dogi, tylko to, co się w sobie nosi z dziada i pradziada”...

[fot.E.Wieczorkiewicz]

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage