Miło nam poiformaować, że w nasza placówka aktywnie uczestniczy w Europejskim Tygodniu Kodowania. W ramach naszego uczestnictwa odbęda się lekcje informatyki dla uczniów klas drugich i trzeciach. Tematyka zajęć obejmie realizację algrytmów w języku C++, podstawy pracy z bazami danych oraz elementy tworzenia stron internetowych. Więcej informacji na temat planowanych działań prezentujemy poniżej:

 

1. Tabele w relacyjnej bazie danych: projektowanie i tworzenie tabeli, typy danych w tabelach.  

W ramach zajęć uczniowie poznają podstawy pracy w relacyjnych bazach danych. 

Plan wydarzenia:

1. stworzymy model struktury bazy 

2. utworzymy wymagane tabele. 

3. wprowadzimy przykładowe dane

4. wykonamy kwerendy umożliwiające wyświetlanie danych

5. opracujemy formularz do wprowadzania danych

data:19.10.2018r. godz:13:30-15:15

 

 

 

2. Iteracja jako metoda programowania.

W ramach zajęć uczniowie będą doskonalić swoje umiejętnośc z zakresu opisywania algorytmów w języku C++. W ramach zajęć będziemy tworzyć funkcje wykorzystujące iterację do rozwiązywania probelmów algorytmicznych. 

Realizowane algorytmy:

1. Fibonacci

2. Silnia

3. Wyznaczenie maksymalnego elementu ciągu liczbowego.

data:19.10.2018r. godz:11:00-13:30

 

3. Ruch w fizyce.

Przykłady ruchów - uczniowie zostaną zapoznani z możliwościami wykorzystania algorytmów przy opisywaniu zjawisk fizycznych, szczególnie związanych z ruchem . Prezentacja algorytmu Eulera, na przykładzie aplikacji wykonanej przez nauczyciela. uczniowie mają możliwośź zmieniania parametrów ruchu ciała. Prezentacja działającego programu jako inspiracja dla uczniów przy tworzeniu własnych aplikacji.

data:19.10.2018r. godz:13:30-14:25

 
 
 
 

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage