PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z MATEMATYKI
DLA MATURZYSTÓW - POZIOM PODSTAWOWY


PAŹDZIERNIK 2018 r.

Wtorek 8.00 – 8.45, Środa 7.15 – 8.00, Gabinet Matematyczny 1

02.10.2018 r. (wtorek) – Powtórzenie: Funkcje (dziedzina, zbiór wartości, miejsce zerowe, wykres, monotoniczność), przekształcanie wykresów funkcji, funkcja liniowa, funkcja kwadratowa, proporcjonalność odwrotna, funkcja wykładnicza – zadania zamknięte i otwarte. Rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych z arkuszy maturalnych (arkusze CKE i inne). Praca ze wzorami opracowanymi przez CKE.

03.10.2018 r. (środa) – Rozwiązywanie arkuszy maturalnych. Zadania zamknięte i otwarte. Praca ze wzorami opracowanymi przez CKE.

09.10.2018 r. (wtorek) – Rozwiązywanie arkuszy maturalnych. Zadania zamknięte i otwarte. Praca ze wzorami opracowanymi przez CKE.

10.10.2018 r. (środa) – Rozwiązywanie arkuszy maturalnych. Zadania zamknięte i otwarte. Praca ze wzorami opracowanymi przez CKE.

16.10.2018 r. (wtorek) – Powtórzenie: ciąg arytmetyczny i ciąg geometryczny – zadania zamknięte i otwarte. Rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych z arkuszy maturalnych (arkusze CKE i inne). Praca ze wzorami opracowanymi przez CKE.

17.10.2018 r. (środa) – Rozwiązywanie arkuszy maturalnych. Zadania zamknięte i otwarte. Praca ze wzorami opracowanymi przez CKE.

23.10.2018 r. (wtorek) – Powtórzenie: Trygonometria. Funkcje trygonometryczne kąta ostrego, związki między funkcjami trygonometrycznymi, współczynnik kierunkowy prostej – zadania zamknięte i otwarte. Rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych z arkuszy maturalnych (arkusze CKE i inne). Praca ze wzorami opracowanymi przez CKE.

24.10.2018 r. (środa) – Rozwiązywanie arkuszy maturalnych. Zadania zamknięte i otwarte. Praca ze wzorami opracowanymi przez CKE.

30.10.2018 r. (wtorek) – Powtórzenie: długość odcinka, środek odcinka, równanie prostej, równoległość i prostopadłość prostych, punkty wspólne dwóch prostych, symetria w układzie współrzędnych. Rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych z arkuszy maturalnych (arkusze CKE i inne). Praca ze wzorami opracowanymi przez CKE.

31.10.2018 r. (środa) – Rozwiązywanie arkuszy maturalnych. Zadania zamknięte i otwarte. Praca ze wzorami opracowanymi przez CKE.

Prowadząca zajęcia: mgr Dorota Wojnarowicz - Kobiela


 

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage