Harmonogram spotkania z rodzicami - 19.09.2018r.

 

Klasy I

Godz. 16.00

(aula)

Spotkanie z rodzicami  uczniów klas I w auli I LO, m. in.:

 • Prezentacja nauczycieli i wychowawców
 • Informacje na temat rozszerzeń w klasach pierwszych
 • Prezentacja i rola Rady Rodziców

Klasy  II

Godz. 16.45

(aula)

Spotkanie z rodzicami  uczniów klas II:

 • Wyniki egzaminu maturalnego 2018
 • System rekrutacji na studia
 • Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym  2017/2018

Klasy III

Godz. 17.15

(aula)

Spotkanie z rodzicami  uczniów klas III:

 • Wyniki egzaminu maturalnego 2018
 • Egzamin maturalny 2019 - struktura
 • Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym  2017/2018

Klasy I


Godz. 16.45

(gabinety przedmiotowe)

Spotkanie wychowawców klas I z rodzicami (obowiązkowe):

 • Wybór trójek klasowych
 • Zapoznanie z kryteriami ocen z zachowania
 • Położenie szczególnego nacisku na frekwencję uczniów na zajęciach szkolnych
 • Wymagania edukacyjne
 • Zapoznanie z podstawowymi dokumentami szkoły
 • Informacja o projektach realizowanych w szkole

Klasy II


Godz. 17.15

(gabinety przedmiotowe)

Spotkanie wychowawców klas II z rodzicami (obowiązkowe):

 • Zapoznanie z kryteriami ocen z zachowania
 • Położenie szczególnego nacisku na frekwencję uczniów na zajęciach szkolnych
 • Wymagania edukacyjne
 • Zapoznanie z podstawowymi dokumentami szkoły
 • Wstępne informacje o wycieczkach klasowych
 • Informacja o projektach realizowanych w szkole (Kl. I i II)

Klasy III


Godz. 17.45

(gabinety przedmiotowe)

Spotkanie wychowawców klas III z rodzicami (obowiązkowe):

 • Zapoznanie z kryteriami ocen z zachowania
 • Położenie szczególnego nacisku na frekwencję uczniów na zajęciach szkolnych
 • Wymagania edukacyjne
 • Zapoznanie z podstawowymi dokumentami szkoły
 • Informacje dotyczące studniówki
 • Informacja o projektach realizowanych w szkole

Rada Rodziców

Godz. 18.15

(pokój nauczycielski)

Spotkanie Rady Rodziców z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym i opiekunami Szkolnego Samorządu Uczniowskiego. 


 

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage