PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z MATEMATYKI

DLA MATURZYSTÓW - POZIOM PODSTAWOWY

WRZESIEŃ 2018 r.

Wtorek 8.00 – 8.45 Środa 7.15 – 8.00 Gabinet Matematyczny 1

11.09.2018 r. (wtorek) – Powtórzenie: Liczby rzeczywiste, wartość bezwzględna, błąd względny i bezwzględny, przedziały liczbowe – zadania zamknięte i otwarte. Rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych z arkuszy maturalnych (arkusze CKE i inne). Praca ze wzorami opracowanymi przez CKE. 

12.09.2018 r. (środa) – Powtórzenie: Potęgi, działania na potęgach, pierwiastki, działania na pierwiastkach, logarytmy, obliczenia procentowe – zadania zamknięte i otwarte. Rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych z arkuszy maturalnych (arkusze CKE i inne). Praca ze wzorami opracowanymi przez CKE.

18.09.2018 r. (wtorek) – Powtórzenie: wyrażenia algebraiczne; sumy algebraiczne, wzory skróconego mnożenia, usuwanie niewymierności z mianownika – zadania zamknięte i otwarte. Rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych z arkuszy maturalnych (arkusze CKE i inne). Praca ze wzorami opracowanymi przez CKE.

19.09.2018 r. (środa) – Zadania typu: wykaż, że..., udowodnij, że…, rozwiązywanie arkusza maturalnego, praca ze wzorami opracowanymi przez CKE.

25.09.2018 r. (wtorek) – Powtórzenie: Równania i nierówności liniowe z jedną niewiadomą, układy równań – zadania zamknięte i otwarte. Rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych z arkuszy maturalnych (arkusze CKE i inne). Praca ze wzorami opracowanymi przez CKE.

26.09.2018 r. (środa) – Powtórzenie: Funkcja kwadratowa, postać iloczynowa, ogólna i kanoniczna funkcji kwadratowej, równania i nierówności kwadratowe – zadania zamknięte i otwarte. Rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych z arkuszy maturalnych (arkusze CKE i inne). Praca ze wzorami opracowanymi przez CKE.

Prowadząca zajęcia: mgr Dorota Wojnarowicz - Kobiela

  

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage