Udział młodzieży naszego liceum w sesji otwartej konferencji naukowej  "Quantum phenomena: Between the whole and the parts" w Sopocie w dniu 21 września 2016. 

Na porannych wykładach otwartych wykładowcami byli światowej sławy specjaliści z dziedziny informatyki kwantowej. Wykłady były prowadzone w języku angielskim. Odbyły się dwa wykłady i dotyczyły teoretycznych podstaw informatyki kwantowej:

  • Charles H. Bennet IBM Watson Research Center, USA: ,,How disequilibrium enables classicality, complexity, and science”

  • Wojciech H. Żurek, Los Alamos Laboratory, USA: ,,Decoherence and Quantum Theory of the Classical”

Wykłady odbyły się w AULI Wydziału Ekonomicznego UG w Sopocie, uczestniczyli w nich uczniowie klasy IIA (mat-fiz-inf) pod opieką I.Mańkowskiego i R.Warszawskiego.[I.M.]

BLIŻEJ INFORMATYKI KWANTOWEJ - Quantum phenomena: Between the whole and the parts BLIŻEJ INFORMATYKI KWANTOWEJ - Quantum phenomena: Between the whole and the parts BLIŻEJ INFORMATYKI KWANTOWEJ - Quantum phenomena: Between the whole and the parts BLIŻEJ INFORMATYKI KWANTOWEJ - Quantum phenomena: Between the whole and the parts

 

 

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage