Uczniowie chcący wziąć udział w tegorocznej edycji OH proszeni są o zapoznanie się z materiałami (regulamin, terminarz) oraz wybranie tematu pracy badawczej spośród następujących oraz poinformowanie swojego nauczyciela historii o wybranym okresie.

  1. Starożytność: Chrześcijanie wobec cesarstwa rzymskiego (I-IV w.).
  1. Średniowiecze: Walka Polski o dostęp do Bałtyku w XIV-XV w. Uwarunkowania klęsk i sukcesów.
  1. Epoka nowożytna: Ekspansja i znaczenie Szwecji w dziejach Europy od XVI do XVIII w.
  1. Historia XIX w.: Wielka Emigracja. Przywódcy, koncepcje, działania.
  1. Historia XX w.: Ruchy faszystowskie na drodze do władzy w międzywojennej Europie.
  1. Historia parlamentaryzmu w Polsce: Sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej – blaski i cienie polskiego parlamentaryzmu.
  1. Historia regionu: Dramat II wojny światowej w moim regionie.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Olimpiady Historycznej, praca pisemna powinna spełnić następujące wymogi formalne:

a) znormalizowany wydruk komputerowy bez przypisów, o objętości maks. 20 tys. znaków ze spacjami, czcionka Times New Roman, 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm;

b) załączony wykaz wykorzystanych źródeł (lektur) w postaci bibliografii umieszczonej na dodatkowej stronie;

c) brak informacji pozwalających na identyfikację autora pracy (z wyjątkiem ustalonego hasła do zakodowanych personaliów uczestnika, umieszczonych w zaklejonej kopercie załączonej do pracy).

Wymagania merytoryczne:

a) w pracy muszą zostać wykorzystane lektury historyczne (pod pojęciem lektury rozumie się monografie naukowe, popularnonaukowe, artykuły z czasopism historycznych – naukowych i popularnonaukowych);

b) uczeń powinien wykazać umiejętność samodzielnego gromadzenia informacji, analizy źródeł oraz konstruowania dłuższej wypowiedzi, a także samodzielnej oceny problemu;

c) w zakresie wiedzy uczeń powinien wykazać znajomość pojęć i zagadnień zawartych w podstawie programowej (zakres rozszerzony).

 

ZAŁĄCZNIKI:

OH_Regulamin20162019

OlimpiadaHistoryczna2016

Terminarz

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage